คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 30 คน

ATHG (Athearn Genisis)

HO Steam Tender Oil, UP/Black
3450 / 3190
Sold Out

HO Steam Tender Oil, UP/Two-Tone Grey/Yellow
4500 / 3190
Sold Out

HO Steam Tender Oil, UP/Two-Tone Grey/Silver
4500 / 3190
Sold Out

HO Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Gothic #4609
2,750 / 2,390
Sold Out

HO Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Roman #4635
2,750 / 2,390
Sold Out

Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Roman #4641
2,750 / 2,390
Sold Out

HO Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Roman #4646
2,750 / 2,390
Sold Out

HO Genesis Motor w/Flywheels
N/A / N/A
Sold Out

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, CB&Q #13632
  New Release 
6500 / 5190
Sold Out

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, FW&D #157
  New Release 
6500 / 5190
Sold Out

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, UP #25506
  New Release 
6500 / 5190
Sold Out

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, UP #25520
  New Release 
6500 / 5190
Sold Out

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, UP #25534
  New Release 
6500 / 5190
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound, UP #4004
  New Release 
28500 / 26590
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound, UP #4006
  New Release 
28500 / 26590
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound, UP #4017
  New Release 
28500 / 26590
Sold Out

HO SD70ACe w DCC & Sound UP #1111 
12900 / 11690
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/Spirit of UP #1943
13000 / 11450
Sold Out

HO 4-8-8-4 w/DCC & Sound, UP/Promontory #4014
  New Release 
28500 / 26590
Sold Out

HO SD70ACe with DCC & Sound UP George HW Bush #4141
13000 / 11450
Sold Out

HO F9 A/B w/DCC & Sound, D&RGW #5771/5762
  New Release 
22500 / 19350
Sold Out

HO F9 A/B w/DCC & Sound, D&RGW #5774/5772
  New Release 
22500 / 19350
Sold Out

HO GP40-2 w/DCC & Sound, SP #7242
  New Release 
11000 / 9890
Sold Out

HO GP40-2 w/DCC & Sound, SP #7244
  New Release 
11000 / 9890
Sold Out

HO FP7A/F7B w/DCC & Sound, WP #805-D/#805-B
19,100 / 16,100
Sold Out

HO FP7/F7B w/DCC & Sound, MILW/Yellow #102A/#102B Special price from Athearn
19,100 / 14,900
Sold Out

HO FP7/F7B w/DCC & Sound, MILW/Yellow #104A/#104B Special price from Athearn
19,100 / 14,900
Sold Out

F7A w/DCC & Sound, SF/Passenger #42C
10,200 / 8,990
Sold Out

F7 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #44L/#44A
19,100 / 16,100
Sold Out

F7 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #44C/#44B
19,100 / 16,100
Sold Out

F7A w/DCC & Sound, BN #684
10,200 / 8,990
Sold Out

F7 A/B w/DCC & Sound, BN #610/#707
19,100 / 16,100
Sold Out

HO FP7A/F7B w/DCC & Sound, C&O #8004/#8502
19,100 / 16,100
Sold Out

HO F3 A/A w/DCC & Sound, Monon/Passenger #83A/B
18,100 / 16,100
Sold Out

HO F3 A/B w/DCC & Sound,D&RGW/Passenger #5541/5542
18500 / 12500
Sold Out

HO F3 A/B w/DCC & Sound,D&RGW/Passenger #5543/5544
18500 / 12500
Sold Out

HO F3 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #26L/#26A
17,500 / 15,500
Sold Out

HO F3 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #26C/#26B
17,500 / 15,500
Sold Out

HO F7 A/A w/DCC & Sound, PRR/Freight #9820A/#9821A
17,500 / 15,500
Sold Out

DCC Tsunami 2 Sound FP7A & FP7B Freight SOO #500-A & #2501- C
23500 / 19890
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II, UP #8522
9500 / 8290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II, UP #8559
9500 / 8290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II, CPR #9302
9500 / 8290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II, CPR #9303
9500 / 8290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II, EMDX #90
9500 / 8290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, UP #8522
12900 / 11290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, UP #8531
12900 / 11290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, UP #8559
12900 / 11290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II with DCC & Sound, CPR #9300
12900 / 11290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, CPR #9301
12900 / 11290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II with DCC & Sound, CPR #9302
12900 / 11290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, CPR #9303
12900 / 11290
Sold Out

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, EMDX #90
12900 / 11290
Sold Out

HO GP38-2, SP #4800
4900 / 4390
Sold Out

HO GP38-2 SP#4822
4,900 / 4,390
Sold Out

HO GP38-2W w/DCC & Sound, CN #4769
6500 / 5790
Sold Out

HO GP38-2W w/DCC & Sound, CN #4789
6500 / 5790
Sold Out

HO GP38-2 /DCC & Sound, SP #4800
7890 / 6990
Sold Out

HO GP38-2 /DCC & Sound, SP #4837
7800 / 6990
Sold Out

HO GP40-2 w/DCC & Sound, CR #3303
11000 / 9700
Sold Out

HO GP40-2 w/DCC & Sound, CR #3312
11000 / 9700
Sold Out

HO GP39-2 Phase I w/DCC & Sound, SF #3604
11500 / 7590
Sold Out

HO GP39-2 Phase I w/DCC & Sound, SF #3612
11500 / 7590
Sold Out

HO Gas Turbine, UP #52
12500 / 9890
Sold Out

HO Gas Turbine, UP #56
12500 / 9890
Sold Out

HO Gas Turbine w/Tender, UP #55
16500 / 13790
Sold Out

HO Gas Turbine w/Tender, UP #57
16500 / 13790
Sold Out

HO U50, UP #37
13500 / 11490
Sold Out

HO U50, UP #50
13500 / 11490
Sold Out

HO U50, w/DCC & Sound SP #9550
17500 / 15290
Sold Out

HO U50, w/DCC & Sound SP #9552
17500 / 15290
Sold Out

HO U50, w/DCC & Sound UP #50
17500 / 15890
Sold Out

SD75I, BNSF/Warbonnet #8276
5,700 / 4,590
Sold Out

SD75I, BNSF/Warbonnet #8284
5,700 / 4,590
Sold Out

SD75I, BNSF/Warbonnet #8294
5,700 / 4,590
Sold Out

HO GP7, PRR #8550
6,700 / 5,900
Sold Out

HO GP9, SP/Black Widow #5662
6,700 / 5,900
Sold Out

HO GP9, PRR #7109
6,700 / 5,850
Sold Out

HO GP9, MP #4345
5,200 / 4,590
Sold Out

HO GP7, RDG #619
5,200 / 4,590
Sold Out

HO GP7, RDG #636
5,200 / 4,590
Sold Out

HO GP9, Chessie/B&O #6543
5,200 / 4,590
Sold Out

HO GP9, Chessie/C&O #6199
5,200 / 4,590
Sold Out

HO GP9, SP/Passenger #5622
5,200 / 4,590
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, EL #1260 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, EL #1264 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #725 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #727 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #729 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #732 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
Sold Out

HO GP9R w/DCC & Sound, SP #3759
10,500 / 8,890
Sold Out

HO GP9R w/DCC & Sound, SP #3851
10,500 / 8,890
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, PRR #7154
10,550 / 8,890
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1742
11000 / 8200
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1841
11000 / 8200
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1864
11000 / 8200
Sold Out

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1970
11000 / 8200
Sold Out

HO SD40M-2, UP #2768
6200 / 5490
Sold Out

HO SD40M-2, UP #2771
6200 / 5490
Sold Out

HO SDP45 CR #6680
7990 / 6990
Sold Out

HO SDP45 CR #6687
7990 / 6990
Sold Out

HO SDP45 w/DCC & Sound, EL/Bicentennial #3638
12500 / 9990
Sold Out

HO EMD SDF40-2, Std. DC, ATSF #5250
9500 / 7990
Sold Out

HO SDF40-2, SF #5262
8500 / 7990
Sold Out

HO SDF40-2, SF #5267
8500 / 7990
Sold Out

HO SDF40-2 w/DCC & Sound, SF #5257
13500 / 9990
Sold Out

HO SDF40-2 w/DCC & Sound, SF #5255
13500 / 9990
Sold Out

HO SDP40F w/DCC & Sound, Amtrak #500
13500 / 11290
Sold Out

HO SDP40F w/DCC & Sound, Amtrak #522
13500 / 11290
Sold Out

HO SDP40F w/DCC & Sound, BNSF/Maersk #6976
13900 / 11090
Sold Out

HO GP9 with DCC & Sound T&NO #436
11500 / 8650
Sold Out

HO GP7 w/DCC & Sound, SF #2789
13500 / 11190
Sold Out

HO GP7b w/DCC & Sound, SF #2789A
13500 / 11190
Sold Out

HO GP7 w/DCC & Sound, IT #1503
11500 / 10350
Sold Out

HO GP9 w DCC & Sound MRL #109
11500 / 7590
Sold Out

HO GP9 w DCC & Sound MRL #126
11500 / 7590
Sold Out

HO SD70MAC Phase lV w/DCC & Sound, BN #9679
13500 / 11590
Sold Out

HO EMD GP7u, Tsunami2 Sound & DCC, BNSF Ex-Santa Fe #1359
12500 / 9990
Sold Out

HO GP7u with DCC & Sound BNSF #1359
11500 / 8650
Sold Out

HO GP7u with DCC & Sound BNSF #3825 
11500 / 8650
Sold Out

HO SD60E w/DCC & Sound, NS #9-1-1
13500 / 11190
Sold Out

HO SD60E w/DCC & Sound, NS #6906
13500 / 11190
Sold Out

HO SD60E w/DCC & Sound, NS #6939
13500 / 11190
Sold Out

SD60E with DCC/Tsunami 2 Sound Norfolk Southern Honoring Our Veterans #6920
13500 / 11890
Sold Out

HO SD60E w DCC & Sound NS GoRail #6963 
13000 / 11450
Sold Out

HO GP38-2 Phase 1a w/DCC &Sound, DT&I/Bicentennial
12,500 / 10,450
Sold Out

MP15AC w/DCC & Sound, SP/Speed Lettering #2720
10,200 / 6,600
Sold Out

MP15AC w/DCC & Sound, SP/Speed Lettering #2733
10,200 / 6,600
Sold Out

MP15AC/DCC/SND, UPY #1454
10,200 / 8,950
Sold Out

MP15AC w/DCC & Sound, CSX/YN3 #1168
10,200 / 6,600
Sold Out

HO MP15AC w/DCC & Sound, SP/As Delivered #2703
12500 / 9700
Sold Out

HO MP15AC w/DCC & Sound, SP/As Delivered #2714
12500 / 9700
Sold Out

HO MP15AC w/DCC & Sound, UPY/Red Sill #1397
12500 / 9700
Sold Out

HO MP15AC w/DCC & Sound, UPY/Red Sill #1401
12500 / 9700
Sold Out

HO MP15AC w/DCC & Sound, UPY/Red Sill #1404
12500 / 9700
Sold Out

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5700
13500 / 11690
Sold Out

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5701
13500 / 11690
Sold Out

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5702
13500 / 11690
Sold Out

HO SD45-2 w/DCC & Sound, CSX #8262
13500 / 11190
Sold Out

HO SD45-2 w/DCC & Sound, CSX #8263
13500 / 11190
Sold Out

SD60M, NS #6778
6,500 / 5,590
Sold Out

SD60M, BN/BNSF/PATCH #8179
6,500 / 5,590
Sold Out

SD60M, UP #2493
6,500 / 5,590
Sold Out

SD60M, UP #2500
6,500 / 5,590
Sold Out

HO SD60M, NS #6792
6,900 / 5,900
Sold Out

HO SD60M, BNSF #1463
7500 / 5990
Sold Out

SD60M/DCC/SND, BN/BNSF #8151
10,500 / 9,300
Sold Out

SD60M/DCC/SND, UP #2500
10,500 / 9,300
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, NS #6767
11,500 / 9,350
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, NS #6799
11,500 / 9350
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, UP/Yellow Sill Stripe#2442
13500 / 10350
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, UP/Yellow Sill Stripe#2460
13.500 / 10,350
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, UP/Yellow Sill Stripe#2505
13500 / 10350
Sold Out

HO SD60I w/DCC & Sound, CR #5616
12500 / 9590
Sold Out

HO SD60I w/DCC & Sound, NS/Horsehead #6725
12500 / 10190
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, BN/Desert Storm #1991
12500 / 10190
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, BNSF #1433
12500 / 10190
Sold Out

HO SD60M w/DCC & Sound, BNSF #1452
12500 / 10190
Sold Out

HO SD60I w/DCC & Sound, CSX #8774
12500 / 10190
Sold Out

F45, BN #6628
6,900 / 4,200
Sold Out

FP45, SF/Freight #5942
6,900 / 4,200
Sold Out

FP45, SF/Freight #5948
6,900 / 4,200
Sold Out

FP45, SF/Freight #5941
6,900 / 4,200
Sold Out

F45, WSOR #1002
6,900 / 4,200
Sold Out

F45, WSOR #1003
6,900 / 4,200
Sold Out

FP45, SF/Passenger #5946
6,900 / 4,200
Sold Out

FP45, SF/Passenger #5947
6,900 / 4,200
Sold Out

HO F45, BN #6625
6,500 / 4,690
Sold Out

HO F45, BN #6633
6,500 / 4,690
Sold Out

F45 w/DCC & Sound, WSOR #1002
10,500 / 6,900
Sold Out

F45 w/DCC & Sound, WSOR #1003
10,500 / 6,900
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, SF/Passenger #5944
10,500 / 6,900
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, SF/Passenger #5947
10,500 / 6,900
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, WC #6652
10,500 / 6,900
Sold Out

F45 w/DCC & Sound, WC #6650
10,500 / 6,900
Sold Out

F45 w/DCC & Sound, SF/Kodachrome #5957
10,500 / 7,600
Sold Out

F45 w/DCC & Sound, SF/Kodachrome #5963
10,500 / 7,600
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, SF/Superchief #101
10,500 / 7,600
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, SF/Superchief #103
10,500 / 7,600
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, SF/Superchief #106
10,500 / 7,600
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, SF/Freight/Late #5992
10,500 / 7,600
Sold Out

FP45 w/DCC & Sound, SF/Freight/Late #5998
10,500 / 7,600
Sold Out

HO F45 w/DCC & Sound, SF #5903
13500 / 11000
Sold Out

HO F45 w/DCC & Sound, SF #5919
13500 / 11000
Sold Out

HO GP15-1, C&NW #4406
6,900 / 4,200
Sold Out

HO GP15-1, C&NW #4423
6,900 / 4,200
Sold Out

GP15-1, CR #1628
6,900 / 4,200
Sold Out

GP15-1, CR #1670
6,900 / 4,200
Sold Out

HO GP15-1, MP #1575
6,900 / 4,200
Sold Out

HO GP15-1, MP #1587
6,900 / 4,200
Sold Out

HO GP15-1, NS #1403
6,900 / 4,200
Sold Out

HO GP15-1, NS #1407
6,900 / 4,200
Sold Out

HO GP15-1, NS #1437
6,900 / 4,200
Sold Out

HO GP15-1, BN/Ex-Frisco #1376
6,000 / 4,490
Sold Out

HO GP15-1, BN/Ex-Frisco #1391
6,000 / 4,490
Sold Out

HO GP15-1, UP/Ex-C&NW #1543
6,000 / 4,490
Sold Out

HO GP15-1, UP/Ex-C&NW #1548
6,700 / 5,900
Sold Out

HO GP15-1, UP/Ex-C&NW #1554
6,000 / 4,490
Sold Out

HO GP15T, CSX/YN2 #1500
6,700 / 5,900
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/Ex-Frisco #1391
9,590 / 7,200
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/Ex-Frisco #1396
9,590 / 7,200
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, CR/Quality #1627
11000 / 8200
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, CR/Quality #1650
11000 / 8200
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, CR/Quality #1670
11000 / 8200
Sold Out

HO GP15T w/DCC & Sound, CSX #1515
11000 / 8200
Sold Out

HO GP15T w/DCC & Sound, CSX #1522
11000 / 8200
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/White Face #1385
11000 / 8200
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/White Face #1386
11000 / 8200
Sold Out

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/Late White Face #1396
11000 / 8200
Sold Out

HO GP38-2 EMD w/DCC & Sound, SP #4823
12500 / 9990
Sold Out

HO GP38-2 EMD w/DCC & Sound, SP #4842
12500 / 9990
Sold Out

HO GP38-2 EMD w/DCC & Sound, SP/Speed Letter #4825
12500 / 9990
Sold Out

HO GP38-2 w/DCC & Sound, BN/Pacific Pride II #2085
  New Release 
11000 / 10000
Sold Out

HO SD70ACe, UP/Flag #8334
7,500 / 6,590
Sold Out

HO SD70ACe, UP/Flag #8365
7,500 / 6,590
Sold Out

HO SD70ACe, UP/Flag #8402
7,500 / 6,590
Sold Out

HO SD70ACe, UP/Flag #8419
7,500 / 6,590
Sold Out

HO SD70ACe, UP/WP Heritage #1983
7,500 / 6,590
Sold Out

HO SD70M-2, CN #8013
7,500 / 6,590
Sold Out

HO SD70M-2, CN #8024
7,500 / 6,590
Sold Out

SD70ACe, MRL #4306
7,500 / 6,590
Sold Out

SD70ACe, MRL #4309
7,500 / 6,590
Sold Out

HO SD70ACe, UP/D&RGW Heritage #1989
7500 / 6400
Sold Out

HO SD70ACe, UP/C&NW Heritage #1995
7,700 / 6,790
Sold Out

HO SD70M-2, CN #8829
8500 / 7550
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound/High Headlight, BNSF#9386
13,500 / 11,490
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound/High Headlight, BNSF#9395
13,500 / 11,490
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/MP Heritage #1982
13,500 / 11,490
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/Flag #8334
11,500 / 9,990
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/WP Heritage #1983
13,500 / 11,490
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/D&RGW Heritage #1989 on sale from Athearn
11000 / 8,190
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4001
11,000 / 9590
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4013
11,000 / 9590
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4015
11,000 / 9,590
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4027
11,000 / 9,590
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP #8444 on sale from Athearn
11,000 / 8,190
Sold Out

HO SD70M-2 w/DCC & Sound, CITX #140
11,000 / 9,590
Sold Out

HO SD70M-2 w/DCC & Sound, CITX #141
11,000 / 9,590
Sold Out

HO SD70M-2 w/DCC & Sound, CITX #142
11,000 / 9,590
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, CSX/YN3 #4847
13,500 / 11,490
Sold Out

HO SD70ACe, MRL #4300
8500 / 7550
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, NS/30th Anniversary#1030
11,000 / 9,900
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, EMD/Blue #1202
11500 / 9990
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, EMD/Yellow #1201
13,500 / 11,490
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, MRL #4305
13500 / 11350
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, MRL #4307
13500 / 11350
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, BNSF #9340
13500 / 11390
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, BNSF #9356
13500 / 11390
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, NS/WAB Heritage #1070
13000 / 11150
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/D&RGW Heritage #1989
13000 / 11150
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/C&NW Heritage #1995
13000 / 11150
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/George Bush #4141
13000 / 11150
Sold Out

HO SD70M w/Flared Radiators, UP #4714
7990 / 7190
Sold Out

HO SD70M, CSX/Ex-EMDX #4697
8500 / 7390
Sold Out

HO SD70M, CSX/Ex-EMDX #4694
8500 / 7390
Sold Out

HO SD70M, CSX/Ex-EMDX #4696
8500 / 7390
Sold Out

HO SD70M, NS/Ex-NYS&W #2799
8500 / 7390
Sold Out

HO SD75M w/DCC & Sound, NS #2800
13500 / 11590
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound, CSX/Ex-EMDX #4697
12500 / 10890
Sold Out

HO EMD SD70M, Tsunami2 Sound, CSX #4696
12500 / 10890
Sold Out

HO SD75I ONT #2104
8500 / 7490
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UPRR Shield #6904
19,000 / 16,900
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UP Shield #6915
19,000 / 16,900
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UP Shield #6925
19,000 / 16,900
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UP Shield #6939
19,000 / 16,900
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP #6936
20200 / 17900
Sold Out

HO SD75I w DCC & Sound ONT #2104
11500 / 10550
Sold Out

HO SD75I w DCC & Sound ONT #2105
11500 / 10550
Sold Out

HO SD70M w DCC & Sound EMD Demo #7000
11500 / 10550
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #5817
11,000 / 9,790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #5862
11,000 / 9,790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, CPR #8711
11,000 / 9,790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, CPR #8745
11,000 / 9,790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP/Flag #5252
11,000 / 9,790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP/Flag #5273
11,000 / 9,790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF #5804
14500 / 12490
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF #5849
14500 / 12490
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF #5869
14500 / 12490
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP #5503
14500 / 12490
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP #5526
14500 / 12490
Sold Out

HO EMD SD70, Standard DC, Conrail #2576
  New Release 
8500 / 7850
Sold Out

HO SD70, NS/Ex CR Patch #2564
  New Release 
8500 / 7850
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare Grey Ghost #2626
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare Grey Ghost #2627
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare w/ PTC #2594
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare w/ PTC #2596
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO with DCC/Tsunami2 Sound EMD SD70M Southern Pacific SP #9811
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound, SP #9817
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound, UP #4014
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound,UP/Yellow ex SP w/PTC #3997
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO SD70M w/DCC & Sound,UP/Yellow ex SP w/PTC #3986
  New Release 
12500 / 10890
Sold Out

HO GP9 w DCC & Sound UP #201 
11500 / 9650
Sold Out

HO ES44DC w/DCC & Sound, CSX/WM Heritage #5327
12500 / 10990
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, ATSF #1000
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, ATSF #1043
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, SP/Black Widow #777
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, SP/Black Widow #785
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, SP/Black Widow #796
  New Release 
12500 / 10790
On Stock

HO ES44AC w/DCC & Sound, BN #7936
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, BN #7990
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, Chessie/B&O #8321
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Sound, Chessie/C&O #8342
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO GE ES44AC, Tsunami2 DCC Sound, Western Maryland #9023
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO GE ES44AC, Tsunami2 DCC Sound, Western Maryland #9024
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO GE ES44AC, Tsunami2 DCC Sound, Union Pacific #5529
  New Release 
12500 / 10790
Sold Out

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5703
12500 / 10290
Sold Out

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5704
12500 / 10290
Sold Out

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP #9000
12500 / 10850
Sold Out

HO EMD SD70ACe w Tsunami2 Sound. UP #9010
12500 / 10850
Sold Out

HO SD70ACe w DCC & Sound UP #9088
11500 / 10550
Sold Out

HO EMD SD70ACe w Tsunami2 Sound. UP #9088
12500 / 10850
Sold Out

HO EMD SD70ACe w Tsunami2 Sound, PRLX C&O #4834
12500 / 10850
Sold Out

HO SD70ACe DCC SND CSX #4849
12500 / 10850
Sold Out

HO SD70ACe (SD70AH) with DCC & Sound UP #9069
12500 / 11150
Sold Out

HO 4-8-2 MT-4 w/DCC & Sound, SP #4348
16,900 / 14,900
Sold Out

HO 4-8-2 MT-4 w/DCC & Sound, SP #4347
16,900 / 14,900
Sold Out

HO 4-8-2 MT-4/Skyline w/DCC & Sound, SP #4349
16500 / 14390
Sold Out

HO 4-8-2 MT-4/Skyline w/DCC & Sound, SP #4363
18500 / 16690
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound/Weather, UP #4007
18,500 / 16,950
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound/Weather, UP #4016
18,500 / 16,950
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy/Weather, UP #4001
15,500 / 13,500
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy/Weather, UP #4016
15,500 / 13,500
Sold Out

4-6-6-4 W/DCC & Sound, UP #3707
22,000 / 19,500
Sold Out

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3710
22,000 / 19,500
Sold Out

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3977
22,000 / 19,500
Sold Out

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3982
22,000 / 19,500
Sold Out

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3985
22,000 / 19,500
Sold Out

4-6-6-4 w/DCC & Sound, D&RGW #3800
22,000 / 19,500
Sold Out

4-6-6-4 w/DCC & Sound, CRR #675
- / -
N/A

HO 4-6-6-4 w/DCC & Sound Oil Tender, UP #3715
28500 / 25990
Sold Out

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP/Greyhound #837
22000 / 19690
Sold Out

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP #842
22000 / 19690
Sold Out

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP/Excursion #844
22000 / 19690
Sold Out

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP/Greyhound #8444
22000 / 19690
Sold Out

HO TankTrain A/B Set, GATX/Early/Large Lettering
4100 / 3580
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48652
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48653
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48654
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48655
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48656
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48657
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48658
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48659
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48660
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48661
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain A/B Set, GATX/Late/Small Lettering
4100 / 3580
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28240
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28241
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28242
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28243
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28244
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28245
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28246
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28247
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28248
1900 / 1790
Sold Out

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28249
1900 / 1790
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CHVX #684013
2200 / 1990
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CHVX #684014
2200 / 1990
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CHVX #684017
2200 / 1990
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CPDX #687001
2200 / 1990
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CPDX #687005
2200 / 1990
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CPDX #687010
2200 / 1990
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, FXE #418027
2350 / 1950
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, FXE #418087
2350 / 1950
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, FXE #418130
2350 / 1950
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5005
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5039
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5050
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5122
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124004
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124017
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124020
1450 / 1250
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124033
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Grupo #1119
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Grupo #1140
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Grupo #1161
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1026
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1092
1450 / 1290
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1114
1450 / 1250
Sold Out

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1278
1450 / 1250
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #29732
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #29755
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #29784
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #31182
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #31189
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #31197
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #33494
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #33505
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #33516
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #30338
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #30345
2100 / 1850
Sold Out

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #30351
2100 / 1850
Sold Out

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #693764
1,600 / 1,390
Sold Out

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #694001
1,600 / 1,390
Sold Out

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #694073
1,600 / 1,390
Sold Out

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #694209
1,600 / 1,390
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, EFCX/COTS #3281
1,600 / 990
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, EFCX/COTS #3315
1,600 / 990
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292160
1,600 / 990
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292174
1,600 / 990
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292196
1,600 / 990
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292237
1,600 / 990
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292252
1,600 / 990
Sold Out

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292285
1,600 / 990
Sold Out

F89-F Bi-Level Auto Rack, NYC #913216
2150 / 1890
Sold Out

F89-F Bi-Level Auto Rack, NYC #913219
2150 / 1890
Sold Out

F89-F Bi-Level Auto Rack, Frisco #910420
2150 / 1890
Sold Out

F89-F Bi-Level Auto Rack, Frisco #910421
2150 / 1890
Sold Out

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NP/BTTX #913438
2350 / 1950
Sold Out

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NP/BTTX #913601
2350 / 1950
Sold Out

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NP/BTTX #913676
2350 / 1950
Sold Out

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SP #515027
2350 / 1950
Sold Out

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SP #515036
2350 / 1950
Sold Out

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SP #515042
2350 / 1950
Sold Out

HO F89-F Tri-Level Auto Rack, Frisco #910672
2350 / 2050
Sold Out

HO 60' PS Auto Box, N&W #600412
1550 / 1390
Sold Out

HO 60' PS Auto Box, N&W #600423
1550 / 1390
Sold Out

HO 60' PS Auto Box, WP #3702
1550 / 1390
Sold Out

HO 60' PS Auto Box, WP #3715
1550 / 1390
Sold Out

HO 60' PS Auto Box, WP #3721
1550 / 1390
Sold Out

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/Black #12203
1,450 / 990
Sold Out

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/Black #41526
1,450 / 990
Sold Out

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/White #44033
1,450 / 990
Sold Out

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/White #44036
1,450 / 990
Sold Out

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/White #44041
1,450 / 990
Sold Out

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/Service #27333
1,450 / 990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/Daylight #2400
2,590 / 1,990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/Daylight #2401
2,590 / 1,990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/City of SF #2424
2,590 / 1,990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/City of SF #2434
2,590 / 1,990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #450
2,590 / 1,990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #451
2,590 / 1,990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #452
2,590 / 1,990
Sold Out

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #453
2,590 / 1,990
Sold Out

HO 57' Mechanical Reefer, BNFE #9265
1650 / 1450
Sold Out

HO 57' Mechanical Reefer, BNFE #9269
1650 / 1450
Sold Out

HO 57' Mechanical Reefer, FGE/Solid Cold #12898
2350 / 1950
Sold Out

HO 89' F89-F Flat, TTX #154880
1,200 / 990
Sold Out

HO 13 600-Gallon Acid Tank UTLX White & Green
6500 / 5350
Sold Out

HO F7B SF Dual Service #340B
7500 / 6350
Sold Out

HO F7A F7B SF Freight #338L #338B
13000 / 11950
Sold Out

HO 33 900-Gallon LPG Tank Late TEIX 
6500 / 5490
Sold Out

HO 50' PC&F Box with 10'6" Door Nestle #43134 
1350 / 1190
Sold Out

HO 50' PC&F Box with 10'6" Door Nestle #43137
1300 / 1190
Sold Out

HO 50' PC&F Box with 10'6" Door Nestle #43142
1300 / 1190
Sold Out

HO GATC 20 000-Gal Acid Tank GATX White Blk Band#1 
1900 / 1750
Sold Out

HO GATC 20 000-Gal Acid Tank GATX White Blk Band#2 
1900 / 1750
Sold Out

HO GATC 20 000-Gal Acid Tank GATX White Blk Band#3
1900 / 1750
Sold Out

HO 50' PC&F Box 8' & 8' YSD Plug Ex-SP IC #532861
1300 / 1190
Sold Out

HO Power Truck, SD70/SD75/Black
- / -
N/A


จำนวนผู้ชม 55944 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง


สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365
https://th-th.facebook.com/trainsforthais

หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com 123456789