คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
23 Sep, 2018   Online 70 คน

รวมอักษรย่อ และ Logo Roadname
ACL
Atlantic Coast Line
ACY
Akron, Canton and Youngstown
ALASK Alaska Railroad
ALCO American Locomotive Company
AT&SF
(ATSF) Atchison, Topeka and Santa Fe
B&A Boston & Albany
BAOC British American Oil Co.
BAR Bangor and Aroostok
B&LE Bessemer and Lake Erie
B&M Boston and Maine
BN Burlington Northern
B&O Baltimore and Ohio
C&A. Chicago and Alton
C&IM Chicago and Illinois Midland
CB&Q (CBO) Chicago Burlington and Quincy
CCC&StL Cleveland, Cincinnati, Chicago and St.Louis
CN Canadian National
CNJ Central of New Jersey
C&NW (CNW) Chicago and NoNh Western
C&O Chesapeake and Ohio
CP Canadian Pacific
CRI&P Chicago, Rock Island and Peoria  
CStPM&O Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha  
D&H Delaware and Hudson  
DL&W Delaware, Lackawanna and Western  
DM&IR Duluth, Missabbe and Iron Range  
D&RG Denver and Rio Grande  
D&RGW Denver and Rio Grand Westem
DT&I Detroit, Toledo and Ironton
D&TS Detroit and Toledo Shore Line  
EJ&E Elgin, Joliet and Eastern
EMD Electro- Motive Division  
Erie-Lack Erie-Lackawanna
FEC Florida East Coast  
GE General Electric
GM/EMD General Motor / Electro-Motive Division
GM&O Gulf, Mobile and Ohio  
GN Great Northern
GTW Grand Trunk Western
IC Illinois Central
ICG Illinois Central Gulf  
KCS Kansas City Southern Lines
L&C Lancaster and Chester  
Lack Lackawanna  
LCOL Lionel Central Operating Lines  
LL Lionel Lines  
L&N Louisville and Nashville
LNAC Louisville, New Albany and Corydon  
LV Lehigh Valley  
MD&W Minnesota, Dakota and Western  
MKT Missouri, Kansas, Texas (KATY)  
MNS (MN&S) Minneapolis Northfield and Southern  
MP (MoPac) Missouri Pacific
MPA Maryland and Pennsylvania (Ma and Pa)  
MILW Milwaukee Road  
M&StL Minneapolis and St Louis  
NC&StL Nashville, Chattanooga and St. Louis  
NdeM Nacionales de Mexico Railway  
NH New Haven
NKP Nickel Plate Road
NLOE Nassau Lionel Operating Engineers  
NP Northern Pacific
N&W Norfolk and Western
NS Norfolk Southern
NYC New York Central
NYNH&H New York, New Haven and Hartford  
ON Ontario Northland  
PC Penn Central  
P&E Peoria and Eastern  
PFE Pacific Fruit Express  
PHD Port Huron and Detroit  
P&LE Pittsburgh and Lake Erie  
PRR Pennsylvania Railroad
RDG Reading Railroad  
REA Railway Express Agency  
RF&P Richmond, Fredricksburg and Potomac  
RL Reading Lines
RI Rock Island
RI&P Rock Island and Peoria
SCL Seaboard Coast Line
SMARRCO San Manuel Arizona Railroad Company  
SP Southern Pacific
SP&S Spokane, Portland and Seattle
SR Southern Railway
SUNX Sunoco
TA&G Tennessee Alabama and Georgia
T&P Texas and Pacific
TP&W Toledo, Peoria and Western  
TTXL TTX Leasing
UP Union Pacific
USMC United States Marine Corps  
V&TRR Virginia and Truckee Railroad
WAB Wabash
W&ARR (W&A) Western and Atlantic Railroad WM Western Maryland  
WP Western Pacific

ทีมงาน Triansforthais
20 เมษายน 2551

จำนวนผู้ชม
2 คน
      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365
https://th-th.facebook.com/trainsforthais

หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com