คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 34 คน

BWI (Broadway Limited)

HO Baggage Car, CZ/CB&Q/Silver Coyote #905
3600 / 2690
Sold Out

HO Vista Dome, CZ/CB&Q/Silver Rifle #4720
3900 / 2990
Sold Out

HO Vista Dome/Lounge, CZ/CB&Q/Silver Lounge #251
3900 / 2990
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, CZ/CB&Q/Silver Cliff #427
3600 / 2690
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, CZ/CB&Q/Silver Falls #428
3600 / 2690
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, CZ/D&RGW/Silver Summit #1131
3600 / 2690
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, CZ/D&RGW/silver Creed #1133
3600 / 2690
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, CZ/WP/Silver Mountain #863
3600 / 2690
Sold Out

HO 16 Sleeper, CZ/CB&Q/Silver Cedar #402
3600 / 2690
Sold Out

HO Vista Dome/Obs, CZ/WP/Sliver Planet #882
3900 / 2990
Sold Out

HO Vista Dome Dorm/Lounge, Amtrak/Ex-CZ #9810
2900 / 2650
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2650
28500 / 2550
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2651
28500 / 2550
Sold Out

HO 10-6 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2652
28500 / 2550
Sold Out

HO 6-5 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2201
28500 / 2550
Sold Out

HO Vista Dome/Obs, CZ/D&RGW/Silver Holly #1249
3900 / 2990
Sold Out

HO Passsenger Set, CZ (11)
31,500 / 28,990
Sold Out

HO Baggage Car, SP/1953 Coast Daylight #3302
3500 / 2850
Sold Out

HO Tavern Car, SP/1953 Coast Daylight #10314
3500 / 2850
Sold Out

HO Baggage Chair, SP/1953 Coast Daylight #3303
3500 / 2850
Sold Out

HO Articulated Chair Car, SP/1953 Coast Daylight#5
5,990 / 4,990
Sold Out

HO Chair Car, SP/1953 Coast Daylight #2486
3500 / 2850
Sold Out

HO Parlor Car, SP/1953 Coast Daylight #3003
3500 / 2850
Sold Out

HO Articulated Diner, SP/1953 Coast Daylight #2
7,500 / 6,590
Sold Out

HO Tavern Car, SP/1953 Coast Daylgiht #10315
3500 / 2850
Sold Out

HO Articulated Chair Car, SP/1953 Coast Daylight#7
5,990 / 4,990
Sold Out

HO Articulated Chair Car, SP/1953 Coast Daylight#8
5,990 / 4,990
Sold Out

HO Parlor Observation w/DCC,SP/Coast Daylight#2955
3,990 / 3,590
Sold Out

Rolling Thunder Complete Kit
12000 / 10090
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/17" Lettering Pack L(6)
6100 / 5350
Sold Out

HO Box, NYC #103633
1200 / 990
Sold Out

HO Box, NYC #105065
1200 / 990
Sold Out

HO Box, NYC #122766
1200 / 990
Sold Out

HO Box, NYC #121333
1200 / 990
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/17" Lettering Pack O(6)
6100 / 5350
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/24" Lettering Pack M(6)
6100 / 5350
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/24" Lettering Pack N(6)
6100 / 5350
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, SF Pack B (6)
6100 / 5350
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, C&NW Pack B (6)
6100 / 5350
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, D&RGW Pack B (6)
6100 / 5350
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, NS Pack B (6)
6100- / 5350
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, WAB Pack B (6)
6100 / 5350
Sold Out

HO GACX 53'6" Wood Express Reefer, NRC #124
1,400 / 1,200
Sold Out

HO GACX 53'6" Wood Express Reefer, URTX #3007
1,400 / 1,200
Sold Out

Auxiliary Water Tender -- Norfolk & Western #160253 (black)
3,500 / 3,250
Sold Out

Auxiliary Water Tender -- Norfolk & Western #160272 (black)
3,500 / 3,250
Sold Out

Auxiliary Water Tender -- Norfolk & Western #160278 (black)
3,500 / 3,290
Sold Out

HO P70R Passenger Car w/Ice AC, PRR/Red #3604
3500 / 3700
Sold Out

HO P70R Passenger Car w/Ice AC, PRR/Red #3477
3500 / 3700
Sold Out

HO P70R Passenger Car w/Ice AC, PRR/Red #3751
3500 / 3700
Sold Out

HO P70R Passenger Car, PRR A (4)
15500 / 13690
Sold Out

HO P70R Passenger Car, PRR B (4)
15500 / 17000
Sold Out

HO P70R Passenger Car, PRR/Red #1032
3900 / 3490
Sold Out

HO P70R Passenger Car, PRR/Red #1263
3900 / 3490
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W 17" Lettering Pack P (6)
7500 / 6390
Sold Out

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W 24" Lettering Pack R (6)
7500 / 6390
Sold Out

HO Brass J3a 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, C&O #614 B
29900 / 27390
Sold Out

HO Brass J3a 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, C&O #614 E
29900 / 27390
Sold Out

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Paragon 3, UP #9513
35000 / 28890
Sold Out

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Paragon 3, UP #9084
35000 / 28890
On Stock

HO 4-8-8-4 AC5 Cab Fwd w/DCC & Paragon 3, SP #4115
22500 / 17690
Sold Out

HO 4-8-8-4 AC4 Cab Fwd w/DCC & Paragon 3, SP #4104
22500 / 17690
Sold Out

HO 4-8-8-4 AC4 Cab Fwd w/DCC & Paragon 3, SP #4101
22500 / 17690
Sold Out

HO Vista Dome/Obs, CZ/D&RGW #1145 "Silver Sky"
3900 / 2990
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3,CB&Q #641
17500 / 16390
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, GN #1142
17500 / 16390
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, SP #2708
17500 / 16390
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, SP #2720
17500 / 16390
Sold Out

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, SF #3423
15500 / 13590
Sold Out

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, B&O #5300
15500 / 13590
Sold Out

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, B&O #5308
15500 / 13590
Sold Out

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, GN #1353
15500 / 13590
Sold Out

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, Christmas
15500 / 13590
Sold Out

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, RBN&M #425
15500 / 13590
Sold Out

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, C&A #657
15500 / 13590
Sold Out

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, C&A #659
15500 / 13590
Sold Out

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, CPR #2317
15500 / 13590
Sold Out

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, MILW #178
15500 / 13590
Sold Out

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, UP #3222
15500 / 13590
Sold Out

HO Trackmobile w/DCC, CSX
4950 / 4250
Sold Out

HO Trackmobile w/DCC, FEC
4,650 / 4,250
Sold Out

HO Trackmobile w/DCC, NH
4900 / 4250
Sold Out

HO Trackmobile w/DCC, UP
5500 / 4590
Sold Out

HO Trackmobile w/DCC, Factory Paint
4900 / 4250
Sold Out

HO Trackmobile, PRR/Dark Green
3,200 / 2,790
Sold Out

HO Trackmobile w/DCC, National Steel Corp
5500 / 4590
Sold Out

HO Cryogenic Tank, AirCo (2)
3900 / 3390
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Air Products (2)
3900 / 3090
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Big Three Industires (2)
3900 / 3090
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Canadian Liquid Air Co (2)
3900 / 3090
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Linde (2)
3900 / 3090
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Liquid Air Corporation (2)
3900 / 3390
Sold Out

HO Cryogenic Tank, NCG (2)
3900 / 3090
Sold Out

HO Cryogenic Tank, AirCo
1900 / 1690
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Air Products
1900 / 1690
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Big Three Industires
1900 / 1690
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Canadian Liquid Air Co
1900 / 1590
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Linde
1900 / 1590
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Liquid Air Corporation
1900 / 1690
Sold Out

HO Cryogenic Tank, NCG
1900 / 1690
Sold Out

HO Cryogenic Tank, Undecorated/Type C
1900 / 1690
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Hooker Chemicals (4 Pack)
5500 / 4490
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Pittsburgh Plate Glass (4 Pack)
5500 / 4490
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set A (4 Pack)
5500 / 4490
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set B (4 Pack)
5500 / 4490
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set C 1940s, 4-pack
5900 / 4890
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set D EARLY 1950s, 4-pack
5900 / 4890
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set E LATE 1950s, 4-pack
5900 / 4890
Sold Out

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set F 1960s, 4-pack
5900 / 4890
Sold Out

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, 1941, As-Delivered Aftercooler, 25-C-100 Coal Tender, #4018
  New Release 
28500 / 26290
Sold Out

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, 1944, Wilson Aftercooler, 25-C-400 Coal Tender, #4020
  New Release 
28500 / 26290
Sold Out

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, "The Big Boy Tour" Excursion, Standard Finish, With Challenger Excursion Tender #4014
  New Release 
28500 / 26290
Sold Out

 HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, Promontory Excursion, Glossy Finish, With Challenger Excursion Tender #4014
  New Release 
28500 / 26290
Sold Out

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, Two-Tone Gray w/ Aluminum, Wilson Aftercooler, 25-C-400 Tender, #4021 (Fantasy Scheme)
  New Release 
28500 / 26290
Sold Out

HO Passenger Set, CB&Q/CZ (11)
29,000 / 25,690
Sold Out

SD40-2 High Hood w/DCC & Sound, CPR/Flags #5477
10,500 / 9,390
Sold Out

SD40-2 High Hood w/DCC & Sound, NS #3203
10,500 / 9,390
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron #6073
11,000 / 9,790
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron #6074
11,000 / 9,790
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron/Bubble #6072
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron/Bubble #6075
11,000 / 9,590
Sold Out

AC6000CW w/DCC & Sound, GECX/Green #6000
10,500 / 9,390
Sold Out

HO Centipede w/DCC & Sound, PRR #5828A1/#5828A2
17,500 / 15,290
Sold Out

HO Centipede w/DCC & Sound, PRR #5833/#5821
17,500 / 15,290
Sold Out

Centipede w/DCC & Sound, PRR #5830/#5818
17,500 / 15,600
Sold Out

HO NW2 w/DCC & Sound, GN #159
7,500 / 6,300
Sold Out

HO NW2 w/DCC & Sound, GN #162
7,500 / 6,300
Sold Out

HO NW2 w/DCC & Sound, PRR #9249
7500 / 6,300
Sold Out

HO NW2 w/DCC & Sound, EL #421
7,500 / 6,300
Sold Out

HO NW2 w/DCC & Sound, EL #424
7,500 / 6,300
Sold Out

HO SW7 Phase II w/DCC & Sound, UP #1810
7,500 / 6,300
Sold Out

Paragon 2 Diesel EMD SW7 - Sound & DCC Equipped -- Union Pacific #1803 (Armour Yellow, gray)
7,500 / 6,300
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9806
11,000 / 9,790
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9807
11,000 / 9,790
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, UP #7544
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, UP #7567
11,000 / 9,590
Sold Out

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9964
9,900 / 8,950
Sold Out

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9967
9,900 / 8,950
Sold Out

HO RSD-15 Low Nose, LS&I/Maroon #2404
11,000 / 8,990
Sold Out

HO RSD-15, PRR/DGLE #8615
11,000 / 8,990
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHPIN/Blue #6076
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6440
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6441
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound,UP/Building America#7390
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound,UP/Building America#7391
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC6000CW w/DCC & Sound, CSX/Dark Future #690
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4102
19900 / 17650
Sold Out

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4112
19900 / 17650
Sold Out

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4117
19900 / 17650
Sold Out

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP/Lines #4100
19900 / 17650
Sold Out

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP/Lines #4125
19900 / 17650
Sold Out

HO E8 A/B w/DCC & Sound, Amtrak/Phase I #330/370
18500 / 15250
Sold Out

HO E8 Am/Bm w/DCC & Sound, SF #80L/80A
18500 / 15250
Sold Out

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9965
13500 / 10950
Sold Out

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9966
13500 / 10950
Sold Out

HO E8A w/DCC & Sound, NYC #4080
13000 / 10950
Sold Out

HO E8A w/DCC & Sound, NYC #4085
13000 / 10950
Sold Out

HO E9A w/DCC & Sound, UP #907
13500 / 10950
Sold Out

HO E9B w/DCC & Sound, UP #904B
11500 / 9590
Sold Out

HO ES44AC w/DCC &Paragon3,UP/Buliding America#8096
13900 / 12890
Sold Out

HO ES44AC w/DCC &Paragon3,UP/Buliding America#8104
13900 / 12890
Sold Out

HO SW1200 w/DCC & Sound, Amtrak #567
9500 / 7890
Sold Out

HO E6 A/B w/DCC & Sound, SF #15L/15A
18500 / 15250
Sold Out

HO SW1500 w/DCC & Sound, UP #1315
9500 / 8990
Sold Out

HO SW1500 w/DCC & Sound, UP #1327
9500 / 8990
Sold Out

HO SW1500 w/DCC & Sound, Cotton Belt #2488
9500 / 8990
Sold Out

HO SW1500 w/DCC & Sound, Cotton Belt #2517
9500 / 8990
Sold Out

HO SW1500 w/DCC & Sound, CSX/YN2 #1100
9900 / 8990
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, BNSF/Heritage II #5838
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6441
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6438
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, CSX/YN3 #606
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, CSX/YN3 #623
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9808
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9810
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, UP #7545
14500 / 12690
Sold Out

HO AC6000 w/DCC & Sound, UP #7562
14900 / 13300
Sold Out

HO SD7 w/DCC & Paragon 3, CB&Q #300
13500 / 11990
Sold Out

HO SD7 w/DCC & Paragon 3, CB&Q #315
13500 / 11990
Sold Out

EMD SD9 w/snd CB&Q #329
13500 / 11990
Sold Out

HO SD9 w/DCC & Paragon 3, CB&Q #334
13500 / 11990
Sold Out

HO PRR Streamlined K4, Paragon3 Sound, Bronze w/High- Mounted Keystone #3768
19500 / 18790
Sold Out

HO AC4 Cab Forward w/DCC & Paragon 3, SP #4109
22500 / 19890
Sold Out

HO AC4 Cab Forward w/DCC & Paragon 3, SP #4108
22500 / 19890
Sold Out

HO AC5 Cab Forward w/DCC & Paragon 3, SP #4119
22500 / 19890
Sold Out

HO PRR GG1, with Paragon3 Sound, #4813
14900 / 13390
Sold Out

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4840
14900 / 13390
Sold Out

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4801
14900 / 13390
Sold Out

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4856
14900 / 13390
Sold Out

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4857
14900 / 13390
Sold Out

HO GG1, Paragon3 Sound, Penn Central Cab #4824
14900 / 13390
Sold Out

HO GG1, Paragon3 Sound, Penn Central Cab #4845
14900 / 13390
Sold Out

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4739 DCC Sound
14500 / 13790
Sold Out

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4742 DCC Sound
14500 / 13790
Sold Out

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4707 DCC Sound
14500 / 13790
Sold Out

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4738 DCC Sound
14500 / 13790
Sold Out

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4722 DCC Sound
14500 / 13790
Sold Out

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4735 DCC Sound
14500 / 13790
Sold Out

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4773 DCC Sound
14500 / 13790
Sold Out

HO AC6000 w/DCC Smoke & Paragon 3, CSX #668
13500 / 12290
Sold Out

NYA HO F3 A B Phase IIa DCC&Paragon 3 CB&Q #116A B
14900 / 13690
Sold Out

NYA HO F3A Phase IIa w DCC & Paragon 3 CB&Q #116-D
1100 / 9890
Sold Out

NYA HO F3B Phase IIa w DCC & Paragon 3 CB&Q #116-C
11000 / 9890
Sold Out

HO F3 A B Phase I w DCC & Paragon 3 B&O #180A 180X
14900 / 13690
Sold Out

HO F3 A B Phase I w DCC & Paragon 3 NYC 1640 2422
14900 / 13690
Sold Out

C&O J3a 4-8-4, #613, In-Service Version, w/ Smoke Deflectors, Paragon3 Sound/DC/DCC, Smoke, HO
29500 / 25990
Sold Out

Broadway Limited Imports, HO NP A-3 4-8-4 Northern, Paragon3 Sound & DCC, NP #2660
  New Release 
28900 / 26990
Sold Out

Broadway Limited Imports, HO NP A-3 4-8-4 Northern, Paragon3 Sound & DCC, NP #2661
  New Release 
28900 / 26990
Sold Out

Broadway Limited Imports, HO NP A-3 4-8-4 Northern, Paragon3 Sound & DCC, NP #2664,
  New Release 
28900 / 26990
Sold Out

Broadway Limited Imports, HO SP&S E-1 4-8-4 Northern, with Paragon3 Sound & DCC, SP&S Modern Excursion #700
  New Release 
28900 / 26990
Sold Out

HO SD7 w/DCC & Paragon 3, SP/Tiger Stripe #5281
12500 / 10590
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, BNSF/Wedge #6436
13900 / 12690
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, BNSF/Wedge #6438
13900 / 12690
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, CSX/YN3 #853
13900 / 12690
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, CSX/YN3 #876
13900 / 12690
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, NS/Black/White #8134
13900 / 12690
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, UP/Building #8098
13900 / 12690
Sold Out

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, UP/Building #8108 with smoke
13900 / 12690
Sold Out

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2581
29900 / 26990
Sold Out

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2577
29900 / 26990
Sold Out

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2588
29990 / 26990
Sold Out

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2577
29900 / 26990
Sold Out

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound, #4009, 1941 As Delivered, Coal Tender
33900 / 26290
Sold Out

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound, #4021, 1944 Wilson Aftercooler, Coal Tender
33900 / 26290
Sold Out

UP Big Boy #4024, 1944, Wilson Aftercooler, 25-C-400 Coal Tender, Sound/DC/DCC, HO
33900 / 26290
Sold Out

GE AC6000 CSX #666 P3 With Smoke
13900 / 11690
Sold Out

HO AC6000CW Diesel GE Demo #6000/Green Machine/DC/DCC Sound
13900 / 11690
Sold Out

HO AC6000CW Diesel SP #600/Daylight Colors/DC/DCC Sound & Sm
13900 / 11690
Sold Out

HO Baldwin RF-16, Paragon3 DCC Sound, Delaware & Hudson #1205
11500 / 9290
Sold Out

HO Late Challenger 4-6-6-4, w Paragon3 Sound, UP #3952
25500 / 23990
Sold Out

HO Scale Union Pacific Challenger 4-6-6-4 Coal Tender Locomotive No.3940
25500 / 23990
Sold Out

HO Scale Union Pacific Challenger 4-6-6-4 Oil Tender with Wind Wings Locomotive No.3978 
25500 / 23990
Sold Out

HO Niagara S1b 4-8-4, Paragon3 DCC Sound, NYC #6018
18500 / 16690
Sold Out

HO PRR T1 Duplex, Paragon3 DCC Sound, Modified #5519
21500 / 19950
Sold Out

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Canadian National #5300
13990 / 12790
Sold Out

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Central of New Jersey #831
13900 / 12790
Sold Out

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Southern Railway Green #1374
13900 / 12790
On Stock

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Southern Railway Green #1381
13900 / 12790
On Stock

HO USRA Light Pacific, Paragon3 Sound, Great Northern Glacier Green #1377
13900 / 12790
Sold Out

HO PRR P5a Boxcab #4733, Par3 Sound & DCC, 1930's Passenger Type, DGLE w Gold Roman Lettering
15800 / 14690
Sold Out

HO P5a Boxcab, Par3 Sound & DCC, GN Empire Builder Fantasy Scheme #5020
15800 / 14690
Sold Out

HO P5a Boxcab, Par3 Sound & DCC, MILW Maroon & Orange #E42
15800 / 14690
Sold Out

HO C&O L-1 Hudson, Original Orange #490
  New Release 
26500 / 24990
Sold Out

HO C&O L-1 Hudson, Later Yellow #492
  New Release 
26500 / 24990
Sold Out

HO PRR P5a Boxcab #4721, Par3 Sound & DCC, Freight Type, DGLE w Buff Yellow Roman Lettering
  New Release 
15500 / 14890
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Columbia Southern #683, #688
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Dow Chemical #631, #632
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Ethyl Corporation #6062, #6073
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Ethyl Corporation #6037, #6042
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Hooker Chemicals #640, #642
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Hooker Chemicals #619, #626
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Penn Salt #231, #234
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

 HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Stauffer Chemical #3603, #3608
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

6000 Gallon Tank, UTLX, Black w/ yellow lettering, 2-pack, HO (UTLX #81143, UTLX #81146)
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

 HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Wyandotte Chemicals #1337, #1340
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Monsanto #1021, Columbia Alkali #322
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Hooker #618, Electro- Bleaching Gas #302
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Wyandotte #3601, Penn Salt #220
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Niagara Alkali #312, Southern Alkali #626
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6474 6,000 Gallon Tank Cars, Variety Set E (2-Pack)
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Penn Salt #232, Hooker #653
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Wyandotte #1336, Ethyl Corp #6038
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Columbia Southern #663, Dupont #6043
  New Release 
2990 / 2790
Sold Out

Broadway Address Changer
  New Release 
2850 / 2690
Sold Out

HO USRA 4-6-2 Light w/DCC & Sound, B&M #3715
11,000 / 9,590
Sold Out

HO USRA 4-6-2 Heavy w/DCC & Sound, B&O #5300
11,000 / 9,590
Sold Out

HO USRA 4-6-2 Heavy w/DCC & Sound, B&O #5301
11,000 / 9,590
Sold Out

HO USRA 4-6-2 Heavy w/DCC & Sound, Erie #2919
11,000 / 9,590
Sold Out

HO Hybrid 4-6-4 I-4-E w/DCC & Sound, NH #1351
29990 / 27050
Sold Out

HO Hybrid 4-6-4 I-4-D w/DCC & Sound, NH #1359
29990 / 20750
Sold Out

HO Hybrid 4-6-4 I-4-C w/DCC & Sound, NH #1392
29990 / 27050
Sold Out

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Sound, UP #9048
28500 / 25090
Sold Out

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Sound, UP #9035
28500 / 25090
Sold Out

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Sound, Black/Graphite
28500 / 25090
Sold Out

HO Paragon2 4-8-4 T1 w/DCC & Sound, RDG #2100
15500 / 12900
Sold Out

HO Paragon2 4-8-4 T1 w/DCC & Sound, RDG #2102
15500 / 12900
Sold Out

HO USRA 2-8-2 Heavy w/DCC & Sound, SF #3288
11,000 / 9,590
Sold Out

HO USRA 2-8-2 Heavy w/DCC & Sound, SF #3289
11,000 / 9,590
Sold Out

HO USRA 2-8-2 Light w/DCC & Sound, UP #2485
11,000 / 9,590
Sold Out

HO USRA 2-8-2 Light w/DCC & Sound, UP #2491
11,000 / 9,590
Sold Out

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4104
19,500 / 17,690
Sold Out

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4107
19,500 / 17,690
Sold Out

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4115
19,500 / 17,690
Sold Out

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4121
19,500 / 17,690
Sold Out

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3869
16000 / 14390
Sold Out

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3880
16000 / 14390
Sold Out

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3857
16000 / 14390
Sold Out

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3890
16000 / 14390
Sold Out

MT-73 4-8-2 w/Oil Tender - Sound & DCC Union Pacific #7010
15,000 / 13,900
Sold Out

MT-73 4-8-2 w/Oil Tender - Sound & DCC Union Pacific #7013
15,000 / 13,900
Sold Out

MT-73 4-8-2 w/Oil Tender - Sound & DCC Union Pacific #7021
15,000 / 13,900
Sold Out

HO 4-8-2 MT-73 w/DCC & Sound, UP #7034
15,000 / 13,900
Sold Out

4-8-2 M1a/DCC/Sound PRR 6710
15,500 / 13,590
Sold Out

4-8-2 M1a/DCC/Sound PRR 6763
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 4-8-2 M1a w/DCC & Sound, PRR #6772
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 4-8-2 M1b w/DCC & Sound, PRR #6736
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 4-8-2 M1b w/DCC & Sound, PRR #6758
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 2-10-4 J1 w/DCC & Sound, PRR #6163
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 2-10-4 J1 w/DCC & Sound, PRR #6499
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 2-10-4 J1 w/DCC & Sound, PRR #6492
15,500 / 13,590
Sold Out

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR #5549
18, 500 / 16,690
Sold Out

HO 4-6-2 K4, PRR/Pre-war #5041 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
Sold Out

HO 4-6-2 K4, PRR/Pre-war #5346
18,000 / 15,990
Sold Out

HO 4-6-2 K4, PRR/1950's #920 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
Sold Out

HO 4-6-2 K4, PRR/1950's #1139 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
Sold Out

HO 4-6-2 K4, PRR/1950's #5351 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
Sold Out

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #8022
18,000 / 15,690
Sold Out

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #8304
19000 / 16290
Sold Out

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #8421
19000 / 16290
Sold Out

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #9915( All metal )
18,000 / 15,690
Sold Out

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5501
18,500 / 16,690
Sold Out

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5503
18,500 / 16,690
Sold Out

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5516
18, 500 / 16,690
Sold Out

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5526
18,500 / 16,690
Sold Out

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5536
18,500 / 16,690
Sold Out

HO 2-10-0 I1sa/Orig Light/Short Tender, PRR #4243
15,500 / 12,900
Sold Out

HO 2-10-0 I1sa/Orig Light/Short Tender, PRR #4326
15,500 / 12,900
Sold Out

HO 2-10-0 I1sa/Orig Light/Short Tender, PRR #4473
15,500 / 12,900
Sold Out

HO 2-10-0 I1sa/Mod Light/Long Tender, PRR #4394
15,500 / 12,900
Sold Out

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3755
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3760
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3764
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3754
15,500 / 13,590
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2196
19,500 / 18,390
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2197
19,500 / 18,390
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2198
19,500 / 18,390
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2199
19,500 / 18,390
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W#2200
19,500 / 18,390
Sold Out

HO S-3 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, MILW #261
25000 / 22890
Sold Out

HO S2 6-8-6 w/DCC &Paragon3,PRR/Sm Deflectors#6200
31500 / 26990
Sold Out

HO S2 6-8-6 w/DCC &Paragon3,PRR/Lg Deflectors#6200
34,000 / 29,900
Sold Out

HO S2 6-8-6 w/DCC & Paragon 3, Varnished Brass
34,000 / 29,900
Sold Out

HO Hybrid 2-10-4 w/DCC & Paragon 3, T&P #610
33900 / 28990
Sold Out

HO Hybrid 2-10-4 w/DCC & Paragon 3, T&P #612
33900 / 28990
Sold Out

HO Hybrid 2-10-4 w/DCC & Paragon 3, T&P #624
33900 / 28990
Sold Out

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2579
32,000 / 28,190
Sold Out

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2580
32,000 / 28,190
Sold Out

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2587
32,000 / 28,190
Sold Out

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2585
32,000 / 28,190
Sold Out

HO 4-8-2 M1a w/DCC & Sound, PRR #6751/Pre- war
19500 / 17390
Sold Out

HO 4-8-2 M1a w/DCC & Sound, PRR #6712/Pre- war
19500 / 17390
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Paragon 3, N&W #2191
26500 / 24190
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Paragon 3, N&W #2192
26500 / 24190
Sold Out

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Paragon 3, N&W #2198
26500 / 24190
Sold Out

HO 2-10-0 I1sa w/DCC & Paragon 3, PRR #4372
19500 / 17390
Sold Out

HO 2-10-0 I1sa w/DCC & Paragon 3, PRR #4398
19500 / 17390
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4008
33900 / 28990
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4011
33900 / 28990
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4020
33900 / 28990
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4022
33900 / 28990
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3,Undecorated#2
33900 / 28990
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP/DMV #4005
33900 / 28990
Sold Out

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4014
33900 / 28990
Sold Out

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War #3683
19500 / 17390
Sold Out

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War #3846
19500 / 17390
Sold Out

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War
19500 / 17390
Sold Out

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Post-War #3740
19500 / 17390
Sold Out

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Post-War #3849
19500 / 17390
Sold Out

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War #5365
19500 / 17390
Sold Out

HO L-1 4-6-4 w/DCC & Paragon 3, C&O #491
32000 / 28790
Sold Out

HO L-1 4-6-4 w/DCC & Paragon 3,C&O/B&O Museum #490
32000 / 28790
Sold Out

HO USRA Light 2-8-2 w/DCC & Paragon 3, B&O #4503
14500 / 13690
Sold Out

HO Auxiliary Water Tender, N&W/Maroon Stp #220166
3500 / 3290
Sold Out

HO Auxiliary Water Tender, C&O/Safety #614-A
3500 / 3290
Sold Out

HO Auxiliary Water Tender, SP/Daylight #4219
3500 / 3290
Sold Out

HO Auxiliary Water Tender, MILW/Black
3500 / 3290
Sold Out

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Oil Tender, UP #3711
28500 / 24890
Sold Out

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Oil Tender, UP #3714
28500 / 24890
Sold Out

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Oil Tender, UP #3982
28500 / 24890
Sold Out

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Museum, UP #3977
28500 / 24890
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3,CPR #3716
18900 / 16790
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3,CPR #3727
18900 / 16790
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, GN #1140
18900 / 16790
Sold Out

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, GN #1148
18900 / 16790
Sold Out

Cryogenic Tank Car, Air Products
3990 / 3250
Sold Out

Cryogenic Tank Car, American Cryogenics
3990 / 3250
Sold Out

Cryogenic Tank Car, Linde
3990 / 3250
Sold Out

Cryogenic Tank Car, UTLX, White
3990 / 3250
Sold Out

Cryogenic Tank Car, American Cryogenics
1800 / 1699
Sold Out

จำนวนผู้ชม 55971 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง


สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365
https://th-th.facebook.com/trainsforthais

หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com 123456789