คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 24 คน
North Pole Express
/ 8,490
Sold Out

Silverton Flyer
/ 7,490
Sold Out

Tank Car - Ready to Run - Spectrum(R) -- Durango & Silverton #0474 (black, red, Fire Supression Markings)
2500 / 1990
On Stock

Tank Car - Ready to Run - Spectrum(R) -- Standard Oil #X105
2500 / 1990
On Stock

Billboard Reefer, D&RGW
- / 1,750
On Stock

Billboard Reefer, Berkshire Brewing
- / 1,750
On Stock

Billboard Reefer, Capt Lawrence Pub
- / 1,750
Sold Out

Forney (Baldwin) 2-4-4 (DCC-Sound Equipped)
/ 13,990
Sold Out

Baldwin Outside Frame 2-8-0 Consolidation (Colorado Mining Co. )
/ 9,690
Sold Out

Baldwin Outside Frame 2-8-0 Consolidation
/ 8,390
Sold Out

Combine/Lighted, Burgundy & Black
- / 1,750
Sold Out

Coach/Lighted, PRR
- / 1,750
Sold Out

Coach/Lighted, Burgundy & Black
- / 1750
Sold Out

Coach/Lighted, Olive
/ 1,750
Sold Out

Baggage Car/Lighted, Burgundy&Black
- / 1,750
Sold Out

Baggage Car/Lighted, Olive
- / 1,750
Sold Out

18' Tank, Undecorated (2)
- / 2,990
Sold Out

18' Low-Side Gondola,Undecorated (2)
- / 2,250
On Stock

18' High-Side Gondola,Undecorated(2)
- / 2,450
On Stock

Sandy River & Rangeley Lake
/ 2,490
Sold Out

Painted Unlettered
/ 2,490
Sold Out

Caboose/Lighted, Oxide Brown
- / 2,590
On Stock

Caboose/Lighted, Yellow
- / 2,590
On Stock

Pulpwood Car (with cast resin load)
/ 3,590
Sold Out

Pulpwood Car (with cast resin load)
/ 3,590
Sold Out

Box Car (Great Northern)
/ 1,390
On Stock

Box Car (Chirstmas)
/ 1,090
Sold Out

Tank, Zeolene
- / 1,290
On Stock

Tank Car
/ 1,090
Sold Out

Gondola (Baltimore & Ohio)
/ 750
Sold Out

Gondola
/ 750
Sold Out

Flat Car - Great Northern
/ 750
Sold Out

Flat Car - Baltimore & Ohio
/ 790
Sold Out

Flat Car - Pennsylvania
/ 750
Sold Out

Skeleton Log Cars with Resin Logs 3pcs/box
/ 4890
Sold Out

Flat Car (Painted Unlettered)
/ 1190
Sold Out

Stock Car (Colorado & Southern)
/ 900
Sold Out

Ventilated Box, D&RGW
/ 1,490
On Stock

Ventilated Box, SPC
- / 1,490
On Stock

Caboose/Lighted, CO Mining
- / 2,590
On Stock

Highside Gondola w/Load, D&RGW
- / 1,200
On Stock

Highside Gondola w/Load, C&S
- / 1,290
On Stock

2-Bay Hopper, D&RGW (2)
- / 2,750
Sold Out

0-4-0 w/DCC & Sound, Undec/Vertical
- / 8,090
Sold Out

On30 Spectrum 0-4-0 w/DCC & Sound,Undec/Horizontal
- / 7,990
Sold Out

On30 Spectrum 0-4-2 w/DCC & Sound, Maroon
- / 7,990
Sold Out

On30 Spectrum 0-4-2 w/DCC & Sound, Black & Maroon
- / 7,990
Sold Out

0-4-2 w/DCC & Sound, Black
- / 8,090
Sold Out

On30 Spectrum 0-4-2 w/DCC & Sound, Tioga Lumber #2
- / 7,990
Sold Out

On30 Spectrum 0-4-2 w/DCC & Sound, Clear Lake #2
- / 7,990
Sold Out

DCC-Equipped Modern Outside Frame 4-4-0 American
/ 12,490
On Stock

2-Truck Shay w/DCC & Sound, Black
/ 13,490
Sold Out

T-Boiler Two Truck Shay (DCC-Sound Equipped)
- / 12,990
Sold Out

2-Truck Climax w/DCC/Sound, Blk/Red
/ 13,490
Sold Out

28 Ton Two Truck Climax (DCC-Sound Equipped)
/ 12,990
Sold Out

28 Ton Two Truck Climax (DCC-Sound Equipped)
/ 12,990
Sold Out

28 Ton Two Truck Climax (DCC-Sound Equipped)
/ 12,990
Sold Out

DCC Sound on Board 2-6-6-2 Articulated Locomotive with Tender
/ 17,990
Sold Out

DCC Sound on Board 2-6-6-2 Articulated Locomotive with Tender
/ 17,990
Sold Out

14-Ton Stearns-Heisler with DCC, CO Mining
- / 13,990
Sold Out

14-Ton Stearns-Heisler w/DCC, Midwest Quarry
- / 13,990
Sold Out

4-6-0 w/DCC & Sound, Black/Red/White
- / 13,490
Sold Out

4-6-0 w/DCC & Sound, ET&WNC #12
- / 13,490
Sold Out

On30 Spectrum 4-6-0 w/DCC & Sound, ET&WNC #14
- / 13,490
Sold Out

On30 Spectrum 4-6-0 w/DCC & Sound, G&BR #32
- / 12,990
Sold Out


ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง
      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365
https://th-th.facebook.com/trainsforthais

หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com