คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 18 คน

รวมอักษรย่อ และ Logo Roadname
ACL
Atlantic Coast Line
ACY
Akron, Canton and Youngstown
ALASK Alaska Railroad
ALCO American Locomotive Company
AT&SF
(ATSF) Atchison, Topeka and Santa Fe
B&A Boston & Albany
BAOC British American Oil Co.
BAR Bangor and Aroostok
B&LE Bessemer and Lake Erie
B&M Boston and Maine
BN Burlington Northern
B&O Baltimore and Ohio
C&A. Chicago and Alton
C&IM Chicago and Illinois Midland
CB&Q (CBO) Chicago Burlington and Quincy
CCC&StL Cleveland, Cincinnati, Chicago and St.Louis
CN Canadian National
CNJ Central of New Jersey
C&NW (CNW) Chicago and NoNh Western
C&O Chesapeake and Ohio
CP Canadian Pacific
CRI&P Chicago, Rock Island and Peoria  
CStPM&O Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha  
D&H Delaware and Hudson  
DL&W Delaware, Lackawanna and Western  
DM&IR Duluth, Missabbe and Iron Range  
D&RG Denver and Rio Grande  
D&RGW Denver and Rio Grand Westem
DT&I Detroit, Toledo and Ironton
D&TS Detroit and Toledo Shore Line  
EJ&E Elgin, Joliet and Eastern
EMD Electro- Motive Division  
Erie-Lack Erie-Lackawanna
FEC Florida East Coast  
GE General Electric
GM/EMD General Motor / Electro-Motive Division
GM&O Gulf, Mobile and Ohio  
GN Great Northern
GTW Grand Trunk Western
IC Illinois Central
ICG Illinois Central Gulf  
KCS Kansas City Southern Lines
L&C Lancaster and Chester  
Lack Lackawanna  
LCOL Lionel Central Operating Lines  
LL Lionel Lines  
L&N Louisville and Nashville
LNAC Louisville, New Albany and Corydon  
LV Lehigh Valley  
MD&W Minnesota, Dakota and Western  
MKT Missouri, Kansas, Texas (KATY)  
MNS (MN&S) Minneapolis Northfield and Southern  
MP (MoPac) Missouri Pacific
MPA Maryland and Pennsylvania (Ma and Pa)  
MILW Milwaukee Road  
M&StL Minneapolis and St Louis  
NC&StL Nashville, Chattanooga and St. Louis  
NdeM Nacionales de Mexico Railway  
NH New Haven
NKP Nickel Plate Road
NLOE Nassau Lionel Operating Engineers  
NP Northern Pacific
N&W Norfolk and Western
NS Norfolk Southern
NYC New York Central
NYNH&H New York, New Haven and Hartford  
ON Ontario Northland  
PC Penn Central  
P&E Peoria and Eastern  
PFE Pacific Fruit Express  
PHD Port Huron and Detroit  
P&LE Pittsburgh and Lake Erie  
PRR Pennsylvania Railroad
RDG Reading Railroad  
REA Railway Express Agency  
RF&P Richmond, Fredricksburg and Potomac  
RL Reading Lines
RI Rock Island
RI&P Rock Island and Peoria
SCL Seaboard Coast Line
SMARRCO San Manuel Arizona Railroad Company  
SP Southern Pacific
SP&S Spokane, Portland and Seattle
SR Southern Railway
SUNX Sunoco
TA&G Tennessee Alabama and Georgia
T&P Texas and Pacific
TP&W Toledo, Peoria and Western  
TTXL TTX Leasing
UP Union Pacific
USMC United States Marine Corps  
V&TRR Virginia and Truckee Railroad
WAB Wabash
W&ARR (W&A) Western and Atlantic Railroad WM Western Maryland  
WP Western Pacific

ทีมงาน Triansforthais
20 เมษายน 2551

จำนวนผู้ชม
2066 คน
      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com