คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 29 คน
2-Desk Coach # 46527
/ 1,690
Sold Out

2-Desk Coach # 45707
/ 1,690
Sold Out

DF11 Diesel Locomotive
/ 4,100
Sold Out

DF11 new tooling(#0448)
/ 5,990
Sold Out

DF11 new tooling (#0406)
/ 5,990
Sold Out

H.DF 4B Diesel Locomotive #2478
/ 4,400
Sold Out

H.DF 4B Diesel Locomotive #2278
/ 4,690
Sold Out

DF4B Diesel Locomotive (Green #1861)
/ 4,690
Sold Out

DF4B Passenger Zhouenlai - Limited Edition W/HO 9ft. Display Track
/ 9990
Sold Out

DF4B #2110
/ 5990
Sold Out

DF4B #1812
/ 5990
Sold Out

DF4B #2511
/ 5990
Sold Out

DF4B Diesel Locomotive
/ 5990
Sold Out

DF4B (Jinwen railway)
/ 6,790
Sold Out

H.DF 4D Diesel Locomotive
/ 4,400
Sold Out

4D Diesel Locomotive #0138
/ 4,690
N/A

4D Diesel Locomotive #0088
/ 4,690
Sold Out

4D Diesel Locomotive #0130
/ 4,690
Sold Out

DF4DH #4248 canmotor with flywheel and DCC ready
/ 7,990
Sold Out

DF4DH #4245 canmotor with flywheel and DCC ready
/ 7,490
Sold Out

NJ2 #0001(White)canmotor with flywheel and DCC ready
/ 5,990
Sold Out

NJ2 #0002(White)canmotor with flywheel and DCC ready
/ 5,990
Sold Out

NJ2 #0003(White)canmotor with flywheel and DCC ready
/ 5,990
Sold Out

NJ2 #0076(Green)canmotor with flywheel and DCC ready
/ 5,990
Sold Out

NJ2 #0077(Green)canmotor with flywheel and DCC ready
/ 5,990
Sold Out

NJ2 #0078(Green)canmotor with flywheel and DCC ready
/ 5,990
Sold Out

Diesel Locomotive DF 11G #0002
/ 8,490
Sold Out

Diesel Locomotive DF 11G #0004
/ 8,490
Sold Out

DF11 Diesel Locomotive #0002
/ 5,190
Sold Out

Switcher DF 7G Locomotive #5148
/ 5,690
On Stock

Switcher DF 7G Locomotive
/ 5,690
Sold Out

8B (#0101)
/ 5,990
Sold Out

8B (#0178)
/ 5,990
Sold Out

DF8B (Tianjin)
/ 6,790
Sold Out

8B (#9001) limited run only 1000 pcs (1 pc)
/ 8,490
Sold Out

8B (#9002) limited run only 1000 pcs add SS9 Olympic
/ 12,990
Sold Out

8B (#9002) limited run only 1000 pcs (1 pc)
/ 8,490
Sold Out

8B (#9002) limited run only 1000 pcs add SS9 Olympic
/ 12,990
Sold Out

ND5 II (Beijing)
/ 6,790
Sold Out

ND5-II Bei Jing #0300
/ 6,790
On Stock

Diesel Locomotive
/ 4,690
Sold Out

Diesel Locomotive
/ 5,690
Sold Out

Diesel Locomotive
/ 5,690
Sold Out

Diesel Locomotive
/ 5,960
N/A

Diesel Locomotive
/ 5,960
Sold Out

CRH3 350km/h #0008
/ 18,590
Sold Out

Box car(#3410621)
/ 620
Sold Out

Box car (#3410622)
/ 620
Sold Out

Box car (#3410623)
/ 620
Sold Out

Box car (#3424145)
/ 620
Sold Out

Box car (#3424146)
/ 620
Sold Out

Box car (#3424148)
/ 620
Sold Out

Box car (#3501287)
/ 620
Sold Out

Box car (#3501288)
/ 620
Sold Out

Box car (#3501289)
/ 620
Sold Out

S12 (#9011201)
/ 1,390
Sold Out

S12 (#9012472)
/ 1,390
Sold Out

S12 (#9010220)
/ 1,390
Sold Out

S12 (#9012041)
/ 1,390
Sold Out

S12 (#9011253)
/ 1,390
Sold Out

S12 (#9010642)
/ 1,390
Sold Out

S12 #9032131
/ 1,390
Sold Out

C64 #4867666
/ 1,190
Sold Out

C64 #4952277
/ 1,190
Sold Out

C64 #4809999
/ 1,190
Sold Out

C64 #4960461
/ 1,190
Sold Out

C64 #4936818
/ 1,190
Sold Out

C64 #0841389
/ 1,190
Sold Out

C64 #0301786
/ 1,190
Sold Out

C64 #0352129
/ 1,190
Sold Out

C64 #0352388
/ 1,190
Sold Out

C64 #0352130
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4374728)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4374729)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4374730)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4374731)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4374732)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4371601)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4371602)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4371603)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4371604)
/ 1,190
Sold Out

C80 (#4371605)
/ 1,190
Sold Out

QG70 Tank #0852287
/ 1390
Sold Out

GQ70 #0554078
/ 1,390
Sold Out

GQ70 Tank Wagon
/ 1,390
Sold Out

QG70 Tank #0924352
/ 1390
Sold Out

GQ70 #0925391
/ 1,390
Sold Out

D38 380-Ton Schnabel Wagon (Red)
/ 7,890
Sold Out

Class 25 Double Deck Coach (#110770)
/ 2,190
Sold Out

Class 25 Double Deck Coach (#110776)
/ 2,190
Sold Out

Class 25 Double Deck Coach (#345615)
/ 2,190
On Stock

Class 25 Double Deck Coach (#345600)
/ 2,190
On Stock

Class 25 Double Deck Coach (#345601)
/ 2,190
On Stock

Class 25 Double Deck Coach (#344828)
/ 2,190
On Stock

Class 25 Double Deck Coach (#344818)
/ 2,190
On Stock

Class 25 Double Deck Coach (#345070)
/ 2,190
On Stock

Class 25 Double Deck Coach (#345060)
/ 2,190
On Stock

Class 25 Double Deck Coach (#345059)
/ 2,190
On Stock

Desk Coach # 46917
/ 1,450
N/A

Desk Coach # 46918
/ 1,450
N/A

Desk Coach # 46919
/ 1,450
N/A

Desk Coach # 46920
/ 1,450
N/A

Coach (#553706)
/ 1,650
N/A

Coach (#553707)
/ 1,650
N/A

Coach (#553709)
/ 1,650
N/A

Coach (#553710)
/ 1,650
N/A

Coach (#553712)
/ 1,650
N/A

Coach (#553713)
/ 1,650
N/A

Coach (#553715)
/ 1,650
N/A

Coach (#553716)
/ 1,650
N/A

Coach (#553718)
/ 1,650
On Stock

Coach (#553721)
/ 1,650
N/A

Coach Sleeping Car (#665122)
/ 1,990
On Stock

Coach Sleeping Car (#665122) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#663620) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#663620) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#666930) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#666930) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#6006) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#6006) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#666596) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#666596) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#666595) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#666595) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#665090) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#665090) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#665091) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#665091) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#662882) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#662882) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Sleeping Car (#662888) Without light
/ 1,990
N/A

Coach Sleeping Car (#662888) Include light
/ 2,390
N/A

22 (#665087)
/ 2,390
On Stock

22 (#665088)
/ 2,390
On Stock

22 (#665089)
/ 2,390
On Stock

Coach Dinning car (#891556
/ 1,990
N/A

Coach Dinning car (#891837
/ 1,990
N/A

Coach Dinning car (#892153)
/ 1,990
N/A

Coach Dinning car (#892153
/ 1,990
N/A

Coach Dinning car (#891694)
/ 1,990
N/A

Coach Dinning car (#891280)
/ 1,990
N/A

Coach Dinning car(#891280) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Dinning car (#891046)
/ 1,990
N/A

23 (#891707)
/ 1,990
On Stock

22 (#204524)
/ 1,990
On Stock

Coach Baggage car
/ 2,390
N/A

22 (#204402)
/ 1,990
On Stock

Coach Baggage car
/ 2,390
N/A

22 (#204363)
/ 1,990
On Stock

Coach Baggage car(#204363) Include light
/ 2,390
N/A

Coach Baggage car
/ 2,390
N/A

22 (#204331)
/ 1990
On Stock

Coach Baggage car
/ 2,390
N/A

22 (#204383)
/ 1990
On Stock

Coach Baggage car
/ 2,390
N/A

25T (#554167)
/ 1990
On Stock

25T (#554178)
/ 1990
On Stock

25T (#554210)
/ 1990
On Stock

25T (#554058)
/ 1990
On Stock

25T (#554187)
/ 1990
On Stock

25T (#554318)
/ 1990
On Stock

Coach (#333391) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#333393) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#337492) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#337492) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#335031) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#335031) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#334501) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#334501) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#336490) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#337456) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#338863) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#338863) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#338662) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#338662) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#339888) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#339888) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#338288) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#338288) Include light
/ 2,390
On Stock

Coach (#338679) Without light
/ 1,990
On Stock

Coach (#338679) Include light
/ 2,390
On Stock

RZ22 #110273 Xi'an Bureau, Xi'an Depot
/ 2,190
On Stock

RZ22 Zhengzhou Bureau, West #110281
/ 2,190
On Stock

Class 25K Sleeping Car
/ 2,190
On Stock

Class 25K Sleeping Car
/ 2,190
On Stock

Class 25K Sleeping Car
/ 2,190
On Stock

Steam Locomotive #7143
/ 13,000
N/A

Steam Locomotive #6978
/ 13,000
N/A

Steam Locomotive #1742
/ 12,390
N/A

Steam Locomotive #0540
/ 12,390
N/A

JS Steam (boone&scenic valley railroad)
/ 13,490
N/A

JS Steam (Jingzhou)
/ 13,490
N/A

JS 2-8-2 Steam Locos #8380
/ 13,490
N/A

JS 2-8-2 Steam Locos #8377
/ 13,490
N/A

ND2 #0108 fine detail
/ 8790
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Gondola
/ 450
N/A

Oil Tank
/ 470
N/A

Oil Tank
/ 470
N/A

Box car
/ 500
N/A

Box car
/ 500
N/A

Box car
/ 500
N/A

Box car
/ 500
N/A

Box car
/ 500
N/A

Box car
/ 500
N/A

Box car
/ 500
N/A

Box car
/ 500
N/A

Ore car
/ 450
N/A

Ore car
/ 450
N/A

Ore car
/ 450
N/A

Ore car
/ 450
N/A

Ore car
/ 450
N/A

Ore car
/ 450
N/A

Diesel Locomotive set (Limited Edition 1500 sets only)
/ 21,900
On Stock

Diesel Locomotive set (Limited Edition 1500 sets only)
/ 21,900
On Stock

Steam Locomotive 0-6-0
/ 2,500
N/A

Kawasaki DB3
/ 9,990
On Stock

Kawasaki DB3
/ 9,990
On Stock

Kawasaki DB3
/ 9,990
On Stock

BB&QQ
/ 3,990
On Stock

Circle Electric Train Set
- / 6,390
On Stock


ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง
      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com