ค้นหาสินค้า

ตอนที่ 3 ประวัติความเป็นมาของรถไฟจำลองในอดีต

            มีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1 ซึ่งทางทีมงานจะขอเกริ่นเรื่องรถไฟจำลอง ซึ่งมีเครื่องจักรกลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ส่วนใหญ่บริษัทเก่าแก่ที่ยังคงผลิตอยู่ (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) ที่พอจะรวบรวมข้อมูลมาได้ คือ
                       ฝั่งยุโรป Marklin, Liliput, Piko, Trix, Fleischmann, Rivarossi, Hag Arnold, Jouef, Hornby เป็นต้น
                       ฝั่งอเมริกา Lionel , Bowser, Mantua, American flyer เป็นต้น บางยี่ห้อได้ถูกเทคโอเว่อร์โดยบริษัทอื่นแล้ว เช่น Liliputได้อยู่ในเครือของ Bachmann และTrix อยู่ในเครือของ Marklin เป็นต้น แต่ทางทีมงานไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่า ฝั่งอเมริกา กับ ฝั่งยุโรป ฝั่งไหนเก่าแก่กว่ากัน แต่ทางทีมงานคิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งยุโรป ที่มีประวัติเก่าแก่มากกว่า อย่างไรก็ตามทางทีมงานจะค้นคว้าหาข้อมูลมายืนยันอีกที
           สำหรับวัสดุที่ใช้ประกอบรถไฟจำลองเมื่อมีกลไกเข้ามาเกี่ยวข้องในอดีตนั้นเริ่มมาจากโลหะหล่อ ,สังกะสี, ทองเหลือง ซึ่งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมทำด้วยไม้ เริ่มแรกกลไกเป็นระบบไขลาน scale ไม่สามารถยืนยันได้แน่นอน จากนั้นก็เริ่มพัฒนามาเป็นระบบใช้แบตเตอร์รี่แห้ง (ถ่านไฟฉาย) เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่1 ต่อจากนี้ได้มีบริษัทผลิตรถไฟจำลองเกิดขึ้นอีกมากมายและเกิดการแข่งขันอย่างมากจนกระทั่งได้เปลี่ยนระบบไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงเมื่อสักประมาณ ค.ศ.1900 ซึ่งในขณะนั้นมีแต่ scale ใหญ่ๆ ต่อมาพลาสติกเข้ามามีบทบาทกับการผลิตอุตสาหกรรม รถไฟจำลองนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากโลหะหล่อ ,สังกะสี ,ทองเหลือง มาเป็นพลาสติก ส่วนไม้หมอนรางก็เปลี่ยนเป็นพลาสติก เช่นกัน แต่ยังคงใช้โลหะ (ตะกั่วถ่วงน้ำหนักอยู่) ซึ่งในอดีตตะกั่วที่ถ่วงจะยังไม่ได้ผสมกับโลหะอื่น ฉะนั้นนานๆเข้า ตะกั่วจะทำปฏิกิริยากับอากาศ ทำให้บวมและแตก ปัจจุบันนี้ตะกั่วที่ถ่วงในรถไฟจำลองได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่หมดแล้ว แต่โลหะหล่อ,สังกะสี , ทองเหลือง ก็ยังไม่หมดไป บางยี่หัอบางรุ่นก็ยังคงผลิตอยู่ เช่น Marklin , Hag , Micrometakit , Lemako, Brawa เป็นต้น สำหรับรถไฟจำลองที่ผลิตด้วยทองเหลืองในปัจจุบันจะมีราคาสูงมาก ซึ่งงานทุกชิ้นประกอบด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละรุ่นจะผลิตออกมาไม่มาก ทางฝั่งยุโรปได้แก่ Micrometakit, Trix fineart, Lemako, Lemke, Fulgurex, Dingler เป็นต้น ทางฝั่งอเมริกาได้แก่ยี่ห้อ Overland, Orental, Westside model เป็นต้น ส่วนทางฝั่งเอเชียที่มีชื่อคือ Tenshodo
          สรุปได้ว่าปัจจุบันนี้บริษัทผู้ผลิตรถไฟจำลองมีอยู่ทั่วโลกและมียี่ห้อมากกว่า 100 ยี่ห้อ วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกซึ่งทำให้มีราคาถูกลง สำหรับโลหะหล่อและสังกะสียังคงมีหลายบริษัทที่ผลิตอยู่เพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าพลาสติก ส่วนรถไฟจำลองที่ทำด้วยทองเหลืองกลายเป็นของสะสมที่มีราคาค่อนข้างสูง สำหรับประเทศที่ผลิตรถไฟจำลองในขณะนี้ส่วนมากได้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศจีนเพื่อมุ่งหวังให้ต้นทุนลดลง
         
สำหรับในตอนที่ 4 จะนำเสนอเรื่องระบบไฟฟ้าที่รถไฟจำลองใช้ตั้งแต่ในอดีต
เช่น การวางรางแบบง่ายๆ ก่อนจะมาเป็นระบบดิจิตอลในปัจจุบันนี้

ข้อมูลตอนที่| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ตอนพิเศษ(1) |(2) | (3) | (4)

รูปภาพและข้อมูลจากหนังสือ Continental Modeller 
Modelrailroader, Marklin Insider 

เรียบเรียงโดยทีมงาน Trainsforthais 
14/12/2546 

www.trainsforthais.com
081-9345365