ค้นหาสินค้า

การตกแต่งหญ้าบนภูเขา

1. เตรียมขี้เลื้อยย้อมสีต่าง ๆ ดังรูป (ส่วนเทคนิคการย้อมสีขี้เลื่อยจะบอกในโอกาสต่อไป)

2. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการโรย จากนั้นใช้ผงขี้เลื่อยย้อมสีที่เตรียมไว้โรยภูเขาตามพื้นที่สีขาว สำหรับสีขี้เรื่อยก็แล้วแต่ตามจินตนาการของท่านสมาชิกที่ต้องการ หลังจากนั้นใช้กาวลาเท๊กซ์ผสมน้ำให้ค่อนข้างเหลว หยอดบนขี้เลื่อยที่โรยไว้ให้ทั่ว สำหรับตำแหน่งที่เป็นหน้าผาในแนวตั้ง ให้ใช้ขี้เลื่อยย้อมสีต่างๆ แล้วแต่ท่านสมาชิกคลุกกับกาวลาเท๊กซ์ผสมน้ำคนให้ค่อนข้างเหลว แล้วใช้เครื่องมือป้ายบนตำแหน่งหน้าผาแนวตั้งทำรูปที่แสดงไว้

3. สำหรับพุ่มไม้เล็กๆ ตามซอกเขา ให้ใช้ฟองน้ำย้อมสีปั่นกับกาว (ส่วนวิธีย้อมสีฟองน้ำจะบอกในครั้งต่อไป) ติดตามซอกเขาต่างๆ แล้วแต่จินตนาการ

การทำภูเขาแบบง่ายๆ | การตกแต่งหญ้าบนภูเขา | การวางรางพร้อมโรยหินรางรถไฟ | การตกแต่งพื้นหญ้าและต้นไม้

 
 
www.trainsforthais.com
081-9345365