รูปภาพแสดงข้อมูลในอดีต

เริ่มแรกใช้ลากจูงไม่มีเครื่องยนต์ ไม่มีราง
   

Layout ยี่ห้อ Lionel ในอดีต
 

สื่อพิมพ์โฆษณาในอดีต
 

รูปภาพโชว์ขนาดรถไฟในอดีต
 
     
           
ตัวอย่าง แสดงรถไฟจำลองในอดีต เริ่มตั้งแต่ระบบไขลานจนถึงระบบไฟฟ้า
 
       
 
   
               
ตัวอย่าง รถไฟที่ทำด้วยทองเหลืองในปัจจุบัน
               
     
             
   
               
ตัวอย่าง ตะกั่วที่มีลักษณะบวมและแตก