คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 13 คน

MTH (M.T.H. Electric)

ProtoSmoke Fluid, Christmas 2oz
550 / 450
On Stock

ProtoSmoke Fluid, Coffee 2oz
390 / 300
N/A

ProtoSmoke Fluid, Eggs & Bacon 2oz
300 / 250
N/A

ProtoSmoke Fluid, Vanilla 2oz
390 / 300
N/A

ProtoSmoke Fluid, Candy Cane 2oz
290 / 250
N/A

ProtoSmoke Fluid, Barbeque 2oz
390 / 300
On Stock

ProtoSmoke Fluid, Apple Pie 2oz
390 / 300
N/A

HO 5-Car Pass Set MP Smth
19990 / 17590
N/A

Offset-Cupola Steel Caboose - Ready-2-Rail(TM) -- Union Pacific
1150 / 950
N/A

Little Joe w/PS3, MILW/Freight #e72
15,500 / 13,900
N/A

Little Joe w/PS3, MILW/Freight #e73
15,500 / 13,900
N/A

Bi-Polar w/PS3, MILW/1955 Olympian #E-2
17,000 / 14,900
N/A

Bi-Polar w/PS3, MILW/1948 Olympian #E-1
17,000 / 14,900
N/A

Bi-Polar w/PS3, MILW/1955 Olympian #E-3
17,000 / 14,900
N/A

HO Bi-Polar w/PS3, MILW/Yellow #E-5
17,000 / 14,900
N/A

O Scale 4-8-4 w/PS3, GN/Glacier Park #2579
- / 46100
N/A

HO SD70ACe w/PS3, KCS
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, BNSF/Wedge
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, UP
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, MP/Heritage
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, WP/Heritage #1983
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, MKT/Heritage #1988
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, D&RGW/Heritage #19
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, C&NW/Heritage #1995
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, SP/Heritage #1996
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, UP/George Bush #4141
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, NS #2649
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, NS #2651
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, NS #2654
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, EMD #75
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, EMD #76
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/NMRA Socket, FEC #100
7,500 / 6,500
On Stock

SD70ACe w/PS3, UP #8444
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/NMRA Socket, UP #8439
7,500 / 6,500
N/A

SD70ACe w/PS3, UP #8439
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/PS3, UP #8453
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, CN #8000
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, CN #8010
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, CN #8023
11,000 / 9,500
N/A

SD70M-2 w/PS3, FEC #105
11,000 / 9,500
N/A

SD70ACe w/NMRA Socket, CSX #4836
7,500 / 6,500
N/A

SD70ACe w/NMRA Socket, MRL #4308
7,500 / 6,500
N/A

HO PA/PB w/PS3, D&RGW
18,500 / 15,500
N/A

HO PA w/PS3, SF
11,000 / 9,500
N/A

HO FA1 A/B w/PS3, GN
18,500 / 16,490
On Stock

HO FA1 A/B w/PS3, UP
18,500 / 16,490
N/A

HO 4500hp Gas Turbine/PS3, UP #52
18,500 / 15,500
N/A

4500hp Turbine w/PS3, UP #57
- / 15,500
N/A

HO SD70ACe/Comfort w/PS3, UP #8622
11,000 / 9,500
N/A

HO SD70ACe/Comfort w/PS3, UP #8625
11,000 / 9,500
N/A

HO SD70ACe/Comfort w/PS3, UP #8631
11,000 / 9,500
N/A

HO SD70ACe/Comfort w/PS3, BNSF #9162
11,000 / 9,500
N/A

HO SD70ACe/Comfort w/PS3, BNSF #9168
11,000 / 9,500
N/A

HO GG1 with PS3, PRR/Tuscan/1 Stripe #4916
18,000 / 14,990
N/A

HO GG1 with PS3, PRR/Green/1 Stripe #4900
18,000 / 14,990
N/A

HO GG1 with PS3, PRR/Silver #4866
18,000 / 14,990
N/A

GP35 W/Snd 3.0 EL #2551
11000 / 8550
N/A

HO F3 A/B PS3, UP #1404A/1442B
19500 / 17590
N/A

HO F3A w/PS3, UP #1441A
11500 / 9690
N/A

HO F3 A/B PS3, SP #6103
19500 / 17690
On Stock

HO F3 A/B PS3, D&RGW #5524
19500 / 17690
On Stock

HO PA/PB PS3, UP #600
22500 / 19190
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/S&A Heritage #1065
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/NYC Heritage #1066
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/RDG Heritage #1067
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/Erie Heritge #1068
11200 / 9950
N/A

SD70ACe w/PS3, NS/VGN Heritage #1069
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/WAB Heritage #1070
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/CNJ Heritage #1071
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/IT Heritage #1072
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, EMD #GM70
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, C&NW #1995
11500 / 9950
N/A

HO SD70M-2 w/PS3, NS #2657
11500 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/PC Heritage #1073
11200 / 9950
N/A

HO SD70ACe w/PS3, NS/D&LW Heritage #1074
11200 / 9950
N/A

HO PA/PB PS3, D&RGW #6011/6002
22500 / 19190
N/A

HO PA/PB w/PS3, SF #60/60A
22500 / 19190
N/A

HO SD70ACe w/PS3, UP/George Bush #4141
11200 / 9950
N/A

HO Dash-9 w/NMRA, BNSF #4719
9000 / 8190
N/A

HO Dash-9 w/NMRA, BNSF #4707
9000 / 8190
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/PRR Heritage #8102
13500 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/SOU Heritage #8099
12900 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/CR Heritage #8098
12900 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/CofG Heritage #8101
12900 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/Interstate Heritage #8105
13500 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/LV Heritage #8104
12900 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/MGA Heritage #8025
12900 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/NKP Heritage #8100
13500 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/Heritage #8114
13500 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, NS/N&W Heritage #8103
12900 / 11350
N/A

HO ES44AC w/PS3, GE/Evolution
13500 / 11490
N/A

HO ES44AC w/PS3, Christmas #1225
12000 / 10790
N/A

HO SD70ACe w/PS3 UP/Spirit of UP #1943
13900 / 12790
N/A

4-8-2 L-3a Mohawk w/PS3, NYC #3006
18,500 / 16,500
N/A

4-8-2 L-3c Mohawk w/PS3, NYC #3064
18,000 / 16,500
N/A

4-8-2 L-4a Mohawk w/PS3, NYC #3117
18,000 / 16,500
N/A

4-8-2 L-4b Mohawk w/PS3, NYC #3125
18,000 / 16,500
N/A

HO 2-8-2 Mikado w/PS3, UP #2498
17,500 / 15,600
N/A

HO 2-8-2 Mikado w/PS3, UP #2495
17,500 / 15,600
N/A

2-8-2 Mikado w/PS3, PRR #9631
17,500 / 15,600
N/A

4-8-4 J-Class w/PS3, N&W #613
18,000 / 15,900
On Stock

4-8-4 J-Class w/PS3, N&W #611
18,000 / 15,900
N/A

4-8-4 J-Class w/PS3, N&W #603
18,000 / 15,900
N/A

HO 4-8-4 J-Class w/PS3, N&W #604
18,000 / 15,900
N/A

4-12-2 9000 w/PS3, UP #9000
25,000 / 20,500
N/A

4-12-2 9000 w/PS3, UP #9512
25,000 / 20,500
N/A

2-8-4 w/PS3, NKP #765/2009 Excursion
19,000 / 16,500
N/A

2-8-4 w/PS3, NKP #757
19,000 / 16,500
N/A

2-8-4 w/PS3, NKP #759
19,000 / 16,500
N/A

4-8-8-2 AC-6 Cab Forward w/PS3, SP #4126
27,000 / 22,500
N/A

4-8-8-2 AC-6 Cab Forward w/PS3, SP #4144
27,000 / 22,500
N/A

4-8-8-2 AC-6 Cab Forward w/PS3, SP #4150
27,000 / 22,500
N/A

HO 4-8-8-4/Modified w/PS3, UP #4014
26,000 / 22,000
N/A

HO 4-8-8-4/Modified w/PS3, UP #4012
26,000 / 22,000
N/A

HO 4-8-8-4/Modified w/PS3, UP #4006
26,000 / 22,000
N/A

HO 4-8-8-4/Modified w/PS3, UP #4004
26,000 / 22,000
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, Erie/Iron #5015
25000 / 22990
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3E, Erie/Iron #5015
28000 / 24400
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, Erie/Iron #5016
25,700 / 22,790
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, Erie/Iron #5014
25,700 / 22,790
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, Erie/Black #5015
25,700 / 22,790
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, Erie/Black #5016
25,700 / 22,790
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, Erie/Black #5014
25,700 / 22,790
N/A

HO 4-6-6-4 Challenger/Oil Tender w/PS3, UP #3978
24,500 / 21,990
N/A

HO 4-6-6-4 Challenger/Oil Tender w/PS3, UP #3979
24,500 / 21,990
N/A

HO 4-6-6-4 Challenger/Oil Tender w/PS3, UP #3975
24,500 / 21,990
N/A

HO 4-6-6-4 Challenger/Oil Tender w/PS3, UP #3976
24,500 / 21,990
N/A

HO 4-6-6-4 Challenger w/PS3, D&RGW #3804
25000 / 22590
On Stock

4-8-8-4 Big Boy w/PS3, UP #4007
25900 / 22990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/PS3, UP #4005
25700 / 22990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/PS3, UP #4013
25700 / 22990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/PS3, UP #4016
25700 / 22990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/PS3, UP #4018
25700 / 22990
N/A

HO 4-8-4 GS-4 w/PS3, SP Lines/Daylight #4434
- / 16,690
N/A

HO 4-8-4 GS-4 w/PS3, SP/Daylight #4444
19,000 / 16,990
N/A

HO 4-8-4 GS-4 w/PS3, SP/Daylgiht #4449
19,000 / 16,990
N/A

HO S3/6 w/PS3, KBayStsB #3632
22500 / 20590
N/A

HO S3/6 w/PS3, KBayStsB #3641
24500 / 20590
N/A

HO Class 18.4 w/PS3, DB #18451
22500 / 20290
N/A

HO Class 18.4 w/PS3, DB #18447
24000 / 19190
N/A

HO 4-6-4 Dreyfuss w/Boxpox Wheels w/PS3, NYC
19500 / 17990
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, VGN #700
25,700 / 22,790
N/A

HO 2-8-0 H10 w/PS3, PRR #7122
18500 / 16990
N/A

HO 4-6-6-4/Oil/PS3, UP #3975
25000 / 22590
N/A

HO 4-6-6-4/Oil/PS3, UP #3976
25000 / 22590
N/A

HO 2-6-6-6 Allegheny w/PS3, C&O #1601
26500 / 23290
N/A

HO 2-6-6-6 Allegheny w/PS3, C&O #1604
25500 / 23190
On Stock

2-6-6-6 Allegheny Steam Engine With Proto-Sound 3.0 - Chesapeake & Ohio
25500 / 22990
N/A

2-6-6-6 Allegheny Steam Engine With Proto-Sound 3.0 - Chesapeake & Ohio
25500 / 22990
N/A

HO 2-8-8-8-2 Triplex w/PS3, Erie/Iron #5015
25500 / 23190
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/PS3/Oil, UP #4014
27500 / 24990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/PS3, UP #4023
27500 / 24990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/PS3, UP #4018
27500 / 24990
N/A

HO 2-8-8-4 Yellowstone Elesco w/P3, DM&IR #225
27,500 / 24,490
N/A

HO 2-8-8-4 Yellowstone Elesco w/P3, DM&IR #227
27,500 / 24,490
N/A

HO 2-8-8-4 Yellowstone Worthington w/P3,DM&IR #229
27,900 / 24,990
N/A

HO 2-8-8-4 Yellowstone Worthington w/P3,DM&IR #232
27,500 / 24,490
N/A

HO NS GP38 2 PS3 1ST RESP
8500 / 7290
N/A

Operating Crossing Signals w/Sound
7,900 / 6,990
On Stock

HO Passenger Set, SP Lines (8)
20,000 / 17,500
N/A

Passenger Set, N&W (5)
19,000 / 15,600
N/A

HO Passenger Set. SP (5)
18,000 / 15,990
N/A

HO Signature Passenger Set, N&W (5)
19,000 / 16,900
N/A

HO Passenger, SP Lines (5)
18,000 / 15,990
N/A

Smooth-Side Parlor 2-Car Set - Ready to Run -- Missouri Pacific
8590 / 6990
N/A

HO R40-2 Reefer, PRR #120143
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Reefer, PRR #120140
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Reefer, SF #24980
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Reefer, SF #24963
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Wood Reefer, Great Falls Beer #63250
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Wood Reefer, MK Goetz Brewing #14310
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Wood Reefer, MK Goetz Brewing #14313
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Wood Reefer, Skyland Eggs #6002
1100 / 900
On Stock

HO R40-2 Wood Reefer, Skyland Eggs #6004
1100 / 900
On Stock

HO Ribbed Passenger Set, SF (5)
15,500 / 13,590
N/A

HO Smooth Parlor Set, PRR (2)
6,900 / 5,990
N/A

HO Smooth Parlor Set, SF (2)
6,900 / 5,990
N/A

HO Smooth Parlor Set, D&RGW (2)
6,900 / 5,500
N/A

HO R40-2 Wood Reefer, Dr Pepper #2
1,200 / 950
N/A

HO R40-2 Wood Reefer, 7Up #2
1,200 / 950
N/A

HO 70-Ton Mill Gondola, N&W #98860
750 / 650
N/A

HO 70-Ton Mill Gondola, N&W #98868
750 / 650
N/A

HO 70-Ton Mill Gondola, SP #160115
750 / 650
N/A

HO 40' PS-1 Box, Chessie #23789
850 / 750
N/A

HO 40' PS-1 Box, Chessie #23795
850 / 750
N/A

HO 40' PS-1 Box, D&RGW #50180
850 / 750
N/A

HO 40' PS-1 Box, D&RGW #50183
850 / 750
N/A

HO 40' PS-1 Box, D&RGW #50186
850 / 750
N/A

HO 40' PS-1 Box, US Air Force/Spirit of UP
1150 / 990
N/A

HO 40' PS-1 Box, US Coast Guard/Spirit of UP
1150 / 990.
N/A

HO 40' PS-1 Box, US Coast Guard/Spirit of UP
1250 / 950
N/A

HO 40' PS-1 Box, US Navy/Spirit of UP
1150 / 990
N/A

HO 40' PS-1 Box, US Marine Corps/Spirit of UP
1150 / 990
N/A

HO 40’ PS-1 Box Car- Union Pacific (Marines - UP Spirit)
1250 / 950
N/A

HO 40' PS-1 Box, US Army/Spirit of UP
1150 / 990
N/A

HO 40' Steel Reefer, PRR #498357
950 / 800
On Stock

HO 40' Steel Reefer, PRR #498359
950 / 800
On Stock

HO 40' Steel Reefer, SF #4225
950 / 800
On Stock

HO 40' Steel Reefer, SF #4237
950 / 800
On Stock

HO 40' Steel Reefer, SF #4239
950 / 800
On Stock

HO 40' Steel Reefer, CB&Q #74207
900 / 800
On Stock

HO 40' Steel Reefer, WFE #68314
900 / 800
N/A

60' Flat w/950G Loader, GN
1,200 / 990
N/A

60' Flat w/163H Grader, BN
1,200 / 990
N/A

60' Flat w/163H Grader, BN
1,200 / 990
N/A

Steel Caboose, B&O #1687
850 / 750
N/A

Steel Caboose, B&O #1698
850 / 750
N/A

HO Steel Caboose, PRR #478247
950 / 800
N/A

HO Steel Caboose, SF #1764R
950 / 800
N/A

HO Steel Caboose, SF #1788R
950 / 800
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, GN #73306
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, GN #73308
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, GN #73300
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, NYC #903523
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, NYC #903527
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, NYC #903520
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, B&O #432818
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, B&O #432822
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, B&O #432830
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, P&WV #285
850 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, SP #440253
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, SP #440250
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, SP #440258
950 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, N&W #279506
850 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, N&W #279504
850 / 750
N/A

HO 70-Ton Quad Hopper, N&W #279507
850 / 750
N/A

จำนวนผู้ชม 97149 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง

      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com